Ensto ja sähköinen vallankumous


Sähköverkosta, kaupungeista ja liikenteestä tulee älykkäitä — ja tässä vallankumouksessa oma osuutensa on myös Enstolla.

Mitä älykkäämpi maailmasta tulee, sitä enemmän se käyttää sähköä ja sitä älykkäämmin myös sähköä pitää käyttää. Ensto toimittaa älykkäitä ratkaisuja sähkönverkkojen, rakennusten ja liikenteen ongelmiin, parantaa energiatehokkuutta ja toimittaa kestäviä ja luotettavia sähkönjakelujärjestelmiä, ja juuri tätä tarvitsevat niin älykäs sähköverkko, kaupungit kuin liikennekin.

Kaupunkien energiahaaste

Modernissa kaupungissa noin kolmasosa energiasta kuluu lämmitykseen ja jäähdytykseen, kolmasosa liikenteeseen ja loppu kolmannes sähköön. Koska uudet rakennusnormit vaativat energiatehokkuutta, lämmityksen ja jäähdytyksen osuus laskee. Liikenteeseen käytetyn energian osuuden ennustetaan kuitenkin kasvavan, samoin yleisen sähkönkulutuksen.

Vuoteen 2050 mennessä noin viisi miljardia ihmistä eli 70 prosenttia maapallon väestöstä asuu kaupungeissa. Kaupungistuminen paitsi muuttaa sosiaalista elämää, myös lisää energian, liikenteen ja palveluiden tarvetta. Kasvavat kaupungit joutuvat ratkaisemaan vakaviakin ilmanlaatuun, ruuhkautumiseen ja palvelujen toimittamiseen liittyviä ongelmia.

Lisäksi kansainväliset sitoumukset edellyttävät, että kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään ja energiaa sekä resursseja käytetään entistä säästeliäämmin. Kaupungit ovat valtavan energiahaasteen edessä, eikä siitä selvitä ilman älykkäämpiä ja kestävämpiä ratkaisuja. Yksi avain kestävään kaupunkikehitykseen on sähkön älykäs käyttö.

Sähkö: enemmän kuin energiamuoto

Sähköä on helppo pitää itsestäänselvyytenä ja olettaa, että sitä on aina saatavilla. Mutta ennen kuin sähköä saa seinästä, sen toimittamiseen on tarvittu paljon älykästä tekniikkaa.

Monipuolisuudessaan sähkö on energiamuotona korvaamaton. Sähkönsiirto- ja sähkönjakeluverkot pitävät nykyaikaisen yhteiskunnan pyörät pyörimässä. Jakelun luotettavuudesta on tullut äärimmäisen merkittävä tekijä, sillä monet elintärkeät palvelut ovat riippuvaisia sähköstä. Sähkön puuttuminen huomattaisiin heti valaistuksessa, liikennevaloissa, hisseissä, tehtaissa ja vähitellen myös viestinnässä.

Suomessa päivittäin kulutettu sähkö on peräisin useista lähteistä: vuotuisen keskiarvon mukaan 40 prosenttia sähköstä tulee uusiutuvista energianlähteistä ja lähes 80 prosenttia on hiiletöntä.

Poliittiset kannustimet, tukiraha ja syöttötariffit ovat kiihdyttäneet vihreämmän sähkön kehittämistä monissa maissa. Toisaalta sähköjärjestelmä on monimutkaistunut. Kulutuksen ja tuotannon tasapainottaminen sääoloille alttiissa ja hajautetussa sähköntuotannossa on tekninen haaste sähköverkolle ja sähkömarkkinoille. Markkinoilla tarvitaan älykkäitä sähköverkkoja, jotka mahdollistavat monisuuntaisen energiavirran, ylläpitävät jakelun luotettavuutta ja yhdistävät tuottajat ja kuluttajat tehokkaasti.

Aurinkoenergiassa on valtava voimavara, jonka valjastaminen tuottaa uusiutuvaa, päästötöntä sähköenergiaa. Siinä on potentiaalia pitkäaikaiseen ratkaisuun, jollaista mikään muu energiamuoto ei pääse lähellekään. Aurinkoenergiaan tehtyjen globaalien investointien määrä vuonna 2015 olikin 161 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Teknologian kehitys on tuonut aurinkoenergian hyvin kannattavalle kustannustasolle, mikä tarkoittaa, että se kykenee kilpailemaan perinteisten energiamuotojen kanssa.

Sähköinen vallankumous liikenteessä

Fossiilisia polttoaineita käyttävät autot ovat hallinneet tieliikennettä jo vuosikymmeniä, mutta tilanne on muuttumassa dramaattisesti. Hiilidioksidi- ja typpioksidipäästöjen globaalien rajoitteiden myötä ajoneuvon valmistajilla on paineita kehittää entistä ympäristöystävällisempiä ajoneuvoja. Lisäksi litiumioniakkujen ja sähköisen voimansiirron kehitysaskeleet ovat mahdollistaneet henkilöautojen sähköistämisen. Sähköautojen tarjonta onkin parantunut, samoin mallien suorituskyky ja käyttösäde. Arvioiden mukaan Euroopassa on vuonna 2020 yli 1,5 miljardia sähköautoa. Kaikki meistä eivät vielä ole päässeet sähköauton rattiin, mutta kovin kaukana tuo kokemus ei ole.

Kun sähköautoa verrataan polttomoottorikäyttöiseen autoon, samaan matkaan käytetty energiamäärä on jossakin puolen ja kolmasosan välillä. Euroopassa rekisteröidään vuosittain noin 12 miljoonaa henkilöautoa, joten energiansäästöpotentiaali on valtava. Lisäksi sähköautojen käyttö on aidosti päästötöntä, joten ne auttavat pitämään kaupunki-ilman puhtaampana. Etuna on myös Euroopan pienempi riippuvuus tuontiöljystä.

Sähköautot vaativat luotettavan ja älykkään sähkönjakelun. Bussi-, metro- ja raitiovaunuasemien pysäköintipaikoille tarvitaan runsaasti älykkäitä latausasemia ja -palveluita. Myös työpaikoille ja koteihin tullaan asentamaan latauspisteitä. Hotelleissa latauksesta tulee vakiopalvelu; jotkin suuret toimijat tarjoavat maksutonta lataamista ostoskeskusten asiakkaille jo nyt.

Miljoonien ajoneuvojen lataaminen samaan aikaan aiheuttaisi huippukuormia muutamille tunneille, joten lataamisen on oltava älykästä heti alusta alkaen. Älykkäässä latauksessa kuljettaja kytkee latauksen normaalisti, ja älykkäät säätimet varmistavat, että lataus tapahtuu taloudellisesti ajoittuen muihin kuin huippukuormituksen hetkiin. Älykäs latauspalvelu kytkee sähköauton energiamarkkinoiden piiriin sekä auttaa käyttäjiä hyödyntämään sähkötarjouksia ja maksimoimaan uusiutuvien energianlähteiden käytön.

Teknologiat avaavat uusia mahdollisuuksia

Uuden teknologian mukanaan tuoma vakiintuneiden toimintamallien murtuminen koskettaa energia-alaa siinä missä muitakin. Digitalisaatio etenee monenlaisin seurauksin. Sosiaalinen media on muuttanut elämäämme ja lisännyt läpinäkyvyyttä. Työskentelytavat muuttuvat, ja diginatiiveilla on kokonaan uusia tapoja kommunikoida. Teollinen internet yhdistää esineet osaksi suurta dataekosysteemiä.

Datapainotteinen kehitystyö tekee sähköjärjestelmistä entistä älykkäämpiä. Kun yliopistot ja yritykset yhdistävät voimansa, tuloksena on uudenlaisia digitaaliseen teknologiaan ja energian varastointiin liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia. Niitä tarvitaan energian käytön tasapainottamiseksi. Me Enstolla odotamme tulevaisuudelta suuria: sähkön avulla voimme tehdä maailmastamme älykkäämmän ja elämästämme entistä paremman.

Teksti: Matti Rae