Ensto Flow: Innovointia ja kokeilua


Ensto Flow mahdollistaa kokeilemisen ja yhteistyön, joilla voidaan rakentaa asioita, jotka eivät sovi Enston tavanomaiseen liiketoimintamalliin. Jotkin kokeiluista voivat jopa johtaa ihmiskunnan parempaan selviytymiseen.

Kertoessaan Ensto Flow’n missiosta Visa Parviainen kuulostaa hieman kapteeni James Tiberius Kirkiltä: ”Tehdä rohkeasti jotain, mikä ei tunnu luontevalta kokeneelle teollisuusalan toimijalle.”

Parviainen on Ensto Digital Solutions -liiketoiminta-alueen teknologiajohtaja. Tehtävässään hän valvoo Enston teknologiastrategiaa ja tunnistaa tilanteita, joissa on mahdollista rakentaa synergioita. Ohjelmistoinsinöörinä Parviainen tulee perinteisen valmistavan teollisuuden ulkopuolelta. Hän tuli Enstolle loppuvuodesta 2017 auttaakseen luomaan ympäristön, jossa hänen sanojensa mukaan ”epäonnistumisia ei ainoastaan hyväksytä, vaan niitä myös arvostetaan silloin, kun ne estävät Enstoa viemästä eteenpäin vääränlaisia projekteja.”

Teemme esineistä älykkäämpiä

Ensto Flow’n keskiössä on auttaa yhtiötä tekemään päätöksiä siitä, miten Enston tuotteiden tulisi viestiä muun maailman kanssa. ”Olemme perinteisesti tuotteita tarjoava yritys”, sanoo Parviainen, ”mutta meidän on tehtävä asiakkaalle helpoksi valita tuotteen lisäksi kokonaisratkaisu.”

Tehdäänkö kaikesta siis älykästä? Parviaisen mukaan on myös tuotteita, kuten liittimet, joihin ei sisällytetä älytoimintoja. Mutta tällä hetkellä hyvin yksinkertaisistakin tuotteista, kuten johdonsuojakatkaisijoista, voitaisiin kuitenkin tehdä älykkäitä. ”Silloin ne voivat kertoa meille itse, ovatko kunnossa vai onko jotain vialla. Kaikilla matalajännitetuotteillamme, kuten muuntajilla ja tasasuuntaimilla, tulee olemaan kyky viestiä. Samoin sähkölinjan kaikilla muilla elektroniikkaa sisältävillä komponenteilla.”

Kaksi reittiä

Flow tarjoaa kaksi polkua. Prototyyppipolku tarjoaa ympäristön epätavallisille kokeiluille, joilla ei välttämättä ole mitään välitöntä tuotesovellusta. ”Voimme tehdä yhteistyötä toisten yritysten kanssa ja oppia kumpikin jotain, mikä olisi ollut mahdotonta tai kallista oppia yksin”, sanoo Parviainen.

Integrointipolussa on kyse viestintäkäyttöliittymillä varustettujen laitteiden luomisesta. Tällöin kehitetään tuotteita muille yrityksille, jotka saattaisivat haluta sisällyttää laitteen osaksi omia ratkaisujaan tavoilla, joita Ensto ei ole osannut vielä edes kuvitella. Kyseessä olisi siis toisten yritysten tuotteet, jotka keskustelevat Enston tuotteiden kanssa. ”Emme myönnä yksinoikeutta palvelurajapintojemme [API eli Application Programming Interfaces] käyttöön, joten niitä voivat käyttää monet yritykset”, sanoo Parviainen. ”Näin siirrymme kohti laitteiden ekosysteemiä.”

Flow’n ensimmäiset tutkimukset on tehty prototyyppien kehittämisen alueella.

Ericsson ja DNA

Ensto solmi vastikään kumppanuudet Ericssonin ja DNA:n kanssa varmistaakseen, että sähköautojen latausmodeemeissa käytetyt radiotekniikat eivät vanhentuisi. Kokeilu, jota Parviainen luonnehti ”erittäin tekniseksi ja paljon pintaa syvemmälle luotaavaksi”, tehtiin Enston tutkimuslaboratoriossa Porvoossa. Myöhemmin prototyyppi esiteltiin Sähkö Tele Valo AV -messuilla Jyväskylässä, missä sillä testattiin lataustoimintoja kytkemällä se sähköauton lataussimulaattoriin.

”Ericsson tarjosi käyttöön asiantuntemuksensa ja lainasi meille fyysiset modeemit, ja testasimme laitetta DNA:n Cat M1 -verkossa”, sanoo Parviainen. Ensto ei suunnittele korvaavansa nykyistä modeemisukupolveaan välittömästi, mutta halusi varmistaa mahdollisuuden siihen, jos tarvetta ilmenisi. Epäonnistuminen oli tämän kokeilun mahdollinen lopputulema. ”Olisimme saattaneet todeta, että yhteensopivuus olisi vaatinut suuria investointeja tai että modeemiemme kotelot eivät olleet yhteensopivia tiettyjen radiotaajuuksien kanssa. Selvisi kuitenkin, että se toimii, ja voimme halutessamme käynnistää tuotteen kehitystyön.”

Mustat kärpäset

Ensto Flow osallistuu myös huomattavan yhteiskunnallisen merkityksen omaaviin projekteihin, joissa tulevat kaupalliset sovellukset voivat olla vielä täysin hämärän peitossa.

Esimerkiksi Teknologian tutkimuskeskus VTT tekee tutkimusta mustasotilaskärpäsen toukkien käytöstä orgaanisen jätteen muuntamisessa proteiiniksi eläinrehua varten. Ensto tuli mukaan projektiin luodakseen etä-ohjattavan lämmitysratkaisun merikonteille, joissa kärpäsiä kasvatetaan.

”Tämä on uusi suunta tekniikalle, ja meidän on hyvä ymmärtää, missä ympäristöissä tuotteitamme käytetään”, Parviainen kertoo. ”Emme tietenkään aio aloittaa toukkien kasvatuskonttien valmistusta! Flow auttaa siirtymään kohti kiertotaloutta, missä biojätettä, jonka arvo on erittäin matala, muutetaan proteiinirehuksi, jonka arvo on verrattain korkea. Se, että asioiden arvo voidaan säilyttää, on ihmiskunnan pitkän tähtäimen selviämisen edellytys. Enstolle välitön hyöty on siinä, että kun siirrämme perinteisiä tuotteita haastavaan ympäristöön, voimme nähdä, pystymmekö mukauttamaan niitä erilaisiin tarpeisiin. Tämä liittyy esimerkiksi tuotteidemme kauko-ohjaukseen ja antureiden käyttöön.”

Kun erikoisesta tulee uusi normi

”Uusia ideoita, oppimista ja erikoisia asioita, jotka eivät sovi perinteiseen liiketoimintamalliin” on Parviaisen antama kuvaus Ensto Flow’sta.

Raja perinteikkyyden ja erikoisuuden välissä tulee entisestään sumentumaan Enston jatkaessa työtään kehittäessään tuotteistaan älykkäitä. ”Jo vuoden kuluessa Ensto Flow tulee näyttäytymään erilaisena kuin se on nyt”, sanoo Parviainen. ”Mutta se on hyväksyttävää, nautittavaa ja tavallaan koko homman pointti.”

 

Teksti: Scott Diel