Ensto Building Systems: Kasvua ja entistä parempaa asiakaspalvelua


Fokusoituneet tiimit ja tehtaat antavat Ensto Building Systemsille mahdollisuuden saavuttaa johtava asema kotimarkkinoilla Pohjoismaissa ja valituilla niche-markkinoilla. 

Ensto Building Systemsin (EBS) ”building”-sanan voi tulkita substantiiviksi tai verbiksi, mikä kuvastaa rakennuksiin sähköistys- ja valaistusratkaisuja tarjoavan yrityksen joustavuutta ja ketteryyttä, mutta myös sitä, että EBS tarjoaa useille toimialoille soveltuvia ratkaisuja. 

Tämän ketteryyden ja fokuksen mahdollistaa Ensto-konsernin ”Kaksi yritystä, kaksi fokusta” -strategia, jossa tunnistetaan Ensto-konsernin kahden liiketoiminnon väliset perustavanlaatuiset erot. EBS:n toimialueeseen kuuluvat Pohjoismaat ja valitut niche-markkinat. Sen sisarliiketoiminta Ensto DSO tavoittelee markkinaosuutta ja asiakkaita globaalilla tasolla.   

”EBS:n asiakkailla on erilaiset tarpeet ja markkinoiden dynamiikka on erilainen, siksi meillä on fokusoituneita tiimejä voidaksemme palvella asiakkaita entistä paremmin”, sanoo EBS:n toimitusjohtaja Jukka Tiitu. ”Kaikki toimintomme, kuten tuotehallinta, tuotekehitys, myynti ja tuotanto, on organisoitu EBS:n liiketoiminnan ja asiakkaiden tarpeiden mukaan, koska uskomme, että vain fokusoituneet ja ketterät toimijat menestyvät.”  

Fokusoituneet työnkuvat 

EBS:n menestysresepti koostuu omistautuneista tiimeistä, joilla on vastuu oman alueensa liiketoiminnasta sekä selkeät tavoitteet. ”Sinun on oltava asiantuntija omassa segmentissäsi, jotta voit palvella asiakasta paremmin ja nähdä markkinoiden tarpeissa tapahtuvat muutokset. Tällä tavalla varmistamme kasvun”, sanoo Tiitu. 

EBS:n asiantuntijat organisoidaan seitsemälle eri tuotealueelle.  

Valaistus, jo entuudestaan menestyksekäs tuotealue, jatkaa omilla resursseillaan valituilla markkinoilla. Teollisuuden sähköistys keskittyy koteloihin ja komponentteihin globaaleilla markkinoilla. Kiinteistön sähköistys on lämmittämisen, asennuskalusteiden ja keskusten erikoisosaamista. Johtotiejärjestelmät keskittyvät mm. kaapelitikkaisiin, -hyllyihin, valaistuskiskoihin ja kanavaratkaisuihin. Sähköistysjärjestelmät keskittyvät toimistojen sähköistämiseen Ranskassa. Sähköauton lataus tähtää nopeasti kasvavalle markkinalle älykkäällä tuotevalikoimalla. Marine–tiimi on johtava risteilyalusten valaistus- ja sähköistystoimittaja Euroopan suurimmille laivanrakentajille Italiassa, Ranskassa ja Suomessa. 

Selkeä alueellinen fokus 

EBS:n tavoitteena on olla Pohjoismaiden johtava älykkäiden sähköistysratkaisujen tarjoaja. ”Olemme iso toimija Suomessa, menestymme Ruotsissa, ja Norjassa toimintamme on vielä varsin pientä”, Tiitu sanoo. ”Tulemme tasapainottamaan tilannetta kasvamalla erityisesti Ruotsissa ja Norjassa, unohtamatta kotimarkkinaamme Suomea. Lisäksi näemme merkittävää kasvupotentiaalia valituilla niche-markkinoillamme, kuten Marine-segmentissä Italiassa, lämmittimissä Venäjällä, toimistojen sähköistämisessä Ranskassa ja globaalissa teollisuuden sähköistysliiketoiminnassamme.”  

Keskittyminen, erikoistuminen ja kohdennetut resurssit sekä kannattava kasvu päätöksenteon ytimessä muodostavat EBS:n strategian, jonka avulla yritys kasvaa yhdessä asiakkaidensa kanssa.  

”Asiakastyytyväisyys on avain menestykseen, ja mittaamme sitä viikoittain pystyäksemme reagoimaan nopeasti ja kehittämään toimintaamme sen mukaisesti”, Tiitu sanoo. ”Myös työntekijöidemme tyytyväisyys on tärkeää, koska tyytyväiset työntekijät luovat tyytyväisiä asiakkaita. EBS tulee olemaan joustava, määrätietoinen ja ketterämpi kuin sen suuret kilpailijat.”