Ekosuunnittelulla energiansäästöä ja ympäristötekoja


EU:n ekosuunnitteluasetuksilla määritellään markkinoille tulevien sähkölaitteiden energiatehokkuusvaatimukset, jotka täyttämällä säästetään merkittävä määrä energiaa ja kasvihuonekaasupäästöjä. Valmistajilla ja maahantuojilla on päävastuu tuotevaatimusten täyttymisessä, alalla peräänkuulutetaan myös urakoitsijan vastuuta vaatimukset täyttävien kokonaisuuksien kokoamisessa. Enstolla energiatehokkuus ja ekosuunnittelu ovat suunnittelun kulmakiviä.

Ecodesign -asetuksilla pyritään varmistamaan, että kuluttajille on tarjolla ekologisesti suunniteltuja tuotteita, joiden energiatehokkuus on korkea ja ympäristövaikutus pieni. Ecodesign vaatimuksilla liitetään ympäristönäkökohdat ja elinkaariajattelu tuotteisiin jo suunnitteluvaiheessa.

 - Enstolle yrityksenä on tärkeää tehdä ympäristön kannalta arvokkaita ja kestäviä ratkaisuja - ekosuunnittelu ja energiatehokkuus ovat suunnittelun perustana. Noudatamme lainsäädäntöä, meillä on hyväksytyt tuotteet ja otamme asian tosissaan, kertoo kestävän kehityksen arvoista lämmitystuotteista vastaava Jukka Levänen.

Ennen: Sammuta valot lähtiessäsi - Nyt: Pudota lämpötila, kun olet poissa

Ekosuunnittelulla tähdätään energiaa kuluttavien ja energiaan liittyvien tuotteiden ympäristövaikutusten vähentämiseen osana kestävän kehityksen tavoitteita. Ecodesignin puitteista säädetään EU-tasolla ecodesign-direktiivissä ja kansallisella tasolla ekosuunnittelulaissa ja -asetuksessa. Jos tuote ei täytä sille asetettuja ecodesign-vaatimuksia, sitä ei saa tuoda markkinoille tai ottaa käyttöön Euroopan unionin alueella. Energiamerkintä taas informoi tuotteiden energiankulutuksesta ja sen puitteista säädetään EU:n tasolla energiamerkintäasetuksessa. Energiamerkintä täydentää ekosuunnitteludirektiiviä, sillä merkinnät kertovat markkinoilla olevien tuotteiden suhteellisen energiatehokkuuden.

Ecodesign kattaa lukuisia eri tuoteryhmiä. Paikallisia kotitalouksiin tarkoitettuja tilalämmittimiä, lattialämmittimiä sekä niiden ohjauslaitteita koskeva ekosuunnitteludirektiivi ja sitä täydentävä ekosuunnitteluasetus tulivat voimaan vuoden 2018 alusta. Ekosuunnitteluasetus määrää valmistajan toteuttamaan tuotteissa energiaa säästäviä ominaisuuksia. Ensto on valinnut toteutettavaksi viikkokalenteriohjauksen, joka mahdollistaa jopa 40 % säästöt lämmityskulutuksessa, adaptiivisen lämmityksen ohjauksen, jossa termostaatti optimoi lämmityksen aloittamisen olosuhteiden mukaan ja etäohjauksen lämpötilan muutosliittimestä. Näin vanha lämpötilan pudotus -ominaisuus on nyt paljon monipuolisempi.

- Ekosuunnittelutoimintojen lisäksi Enston tuotteissa on useita muitakin uusia ominaisuuksia ja monipuolisia asetuksia, kuten lyhytaikainen tehostus ominaisuus, pitkäaikainen lomajakson lämpötilanohjaus, energiankulutuksen helppo monitorointi ja mittaaminen säästämisen tukemiseksi sekä laitteiden päivitys langattomasti applikaatiosta, Enstolta kerrotaan.

Paketista valmista vai paikalla koottua ekoa?

Ekosuunnitteluvaatimukset voi täyttää helpoiten asentamalla valmiin tuotteen, jossa on kaikki tarvittavat toiminnot energiansäästön mahdollistamiseksi valmistajan omassa vakuutuksessaan ja ohjeistuksessa määrittelemällä tavalla. Tämä ratkaisu on suoraviivainen, vastuukysymykset selkeitä ja lopputulos hyvin dokumentoitu. Suunnittelija ja urakoitsija voivat helposti huolehtia vastuustaan ja varmistaa, että asiakkaan kohteessa kaikki on määräysten mukaista ja loppukäyttäjät saavat toimivan kokonaisuuden. 

Ekosuunnitteluvaatimukset voidaan täyttää myös yhdistelemällä markkinoilta löytyvistä tuotteista sopivia kokonaisuuksia. Tämä tapa edellyttää suunnittelulta ja asennukselta huomattavasti vaivannäköä vaatimukset täyttävän kokonaisuuden aikaansaamiseksi. Valmistajan tai maahantuojan sijaan vastuu markkinoilta löytyvistä komponenteista, lämmittimistä ja ohjauslaitteista kootun kokonaisuuden eli käyttöönotetun laitteiston määräysten mukaisuudesta siirtyy urakoitsijalle ja suunnitelman laatineelle suunnittelijalle.

  • Kokonaisuus ratkaisee: Loppukäyttäjälle luovutettavan kokonaisuuden on sisällettävä tarvittavat toiminnot, jotta energiatehokkuusvaatimukset täyttyvät. Vaikka energiatehokkuus onkin ekosuunnittelun kantava ajatus ja päämäärä, on tärkeää huolehtia myös helppokäyttöisyydestä. Kuluttaja ilahtunee enemmän saadessaan yhteensopivan ja ymmärrettävän kokonaisuuden kuin joukon hajasijoitettuja ohjaimia.
  • Korjaamalla ekoon: Kun tuote menee rikki, se korjataan. Korjauksen yhteydessä vanhat tuotteet päivitetään vastaamaan tämän päivän asetuksia.
  • Uutta putkessa: Ekosuunnitteluasetus päivitetään, uuden version on määrä tulla käyttöön 1.1.2022. Ehdotetut muutokset läpi mennessään selkeyttäisivät tapaa, jolla lämmitystuotteiden ja ohjauslaitteiden toiminnoista kerrotaan.

Mikä ekosuunnittelu direktiivi? Energiaan liittyvien tuotteiden ekosuunnitteludirektiivin tavoitteena on vähentää tuotteiden ympäristövaikutuksia ja erityisesti parantaa tuotteiden energiatehokkuutta. Direktiivillä edistetään kestävää kehitystä, ympäristön suojelun tasoa ja energiahuoltovarmuutta. Valmistaja on vastuussa siitä, että tuote on ekosuunnitteludirektiivin vaatimusten mukainen. Ekosuunnitteludirektiivi tunnetaan myös nimillä EuP-, ErP- ja Ecodesign-direktiivi. Lue lisää ekosuunnittelusta: 

Tutustu tuotteisiin

Tukes/ekosuunnittelu

Ekosuunnittelu.info