Ecodesign-direktiivi on ympäristöteko


EU:n ekosuunnitteluasetus on tärkeä askel kasvihuonekaasujen ja energiankulutuksen vähentämisessä. Ekologisen suunnittelun vaatimukset ja energiamerkintä pienentävät energian kokonaiskulutusta merkittävästi niin Suomessa kuin Euroopassakin. Enstolle on tärkeää noudattaa lainsäädäntöä sekä tehdä ympäristön kannalta arvokkaita ja kestäviä päätöksiä.


Ekosuunnitteluasetus koskee niin valmistajia kuin urakoitsijoitakin - kaikkien toimijoiden mukaan saaminen on tärkeää. Ekosuunnitteluasetuksen vaikutus energian kokonaiskulutukseen on merkittävä, Euroopan komission arvion mukaan EU:n energiankulutus vähenee yhteensä 1 900 TWh vuonna 2020, eli Italian vuotuisen kokonaiskulutuksen verran. Myös rakennusten energiankulutus on vähentynyt kasvaneiden eristysvaatimusten myötä. Led-valaistus on yleistynyt ja nyt ecodesign-direktiivin myötä sähkölämmityskin on otettu mukaan ympäristöön liittyvään lainsäädäntöön.

Ekosuunnittelua energiansäästö edellä

Euroopan parlamentin ja neuvoston energiaan liittyvien tuotteiden suunnittelua koskeva direktiivi 2009/125/EU tunnetaan Suomessa ecodesign- tai ekosuunnitteludirektiivinä. Se koskee energiaa käyttäviä sähkölaitteita sekä vuoden 2018 alusta lähtien myös paikallisia kotitalouksiin tarkoitettuja tilalämmittimiä, lattialämmitystä sekä niiden ohjauslaitteita. Tuotteen tulee täyttää sille asetetut vaatimukset, jotta sitä voi myydä tai käyttää EU-alueella. Kuluttajille tarjottavien tuotteiden tulee olla energiatehokkaita ja pienentää ympäristövaikutuksia.
Tieto valmistajan vastuusta ei ole vielä tavoittanut kaikkia alalla toimijoita. Valmistajan vastuu voi siirtyä urakoitsijalle, jos käytetyt komponentit ovat ecodesignin vastaisia tai valmistajan ohjeistus vaatimukset täyttävän järjestelmän kokoamisesta jätetään huomioimatta. Kootun kokonaisuuden on vastattava ekosuunnittelun vaatimuksiin. Myös korjauksen yhteydessä vaihdettavat vanhat tuotteet on päivitettävä nykyisen lainsäädännön mukaisiksi. Ekosuunnitteluvaatimukset voi täyttää helpoiten asentamalla valmiin tuotteen, jossa on kaikki tarvittavat toiminnot energiansäästön mahdollistamiseksi valmistajan määrittelemällä tavalla.


Ensto ecodesign ratkaisut

Ecodesign vaatimuksilla ympäristönäkökohdat ja elinkaariajattelu liitetään jo tuotteiden suunnitteluvaiheeseen. - Enstolle yrityksenä on tärkeää tehdä ympäristön kannalta arvokkaita ja kestäviä ratkaisuja - ekosuunnittelu ja energiatehokkuus ovat suunnittelun perustana. Noudatamme lainsäädäntöä, meillä on hyväksytyt tuotteet ja otamme asian tosissaan, kertoo kestävän kehityksen arvoista lämmitystuotteista vastaava Jukka Levänen. Enston tuotteita käyttämällä urakoitsija voi luottaa siihen, että asiakkaan kohde on ecodesignin mukainen.

  • Viikkokalenteriohjaus mahdollistaa jopa 40 % säästöt lämmityskulutuksessa
  • Adaptiivinen lämmityksen ohjaus termostaatti optimoi lämmityksen aloittamisen olosuhteiden mukaan

  • Etäohjaus lämpötilan muutosliittimestä, vanha lämpötilan pudotus -ominaisuus on nyt paljon monipuolisempi

  • Ekosuunnittelutoimintojen lisäksi Enston tuotteissa on useita muitakin uusia ominaisuuksia ja monipuolisia asetuksia:

    - Lyhytaikainen tehostus -ominaisuus

    - Pitkäaikainen lomajakson lämpötilanohjaus

  • Energiankulutuksen helppo monitorointi ja mittaaminen säästämisen tukemiseksi

  • Laitteiden päivitys langattomasti sovelluksen avulla

Ota yhteyttä myyntiin