Brownies ja Blueys


Uudet ympäristöystävälliset pakkaukset.

Kaikki alkoi Enston asiakkaista. ”Asiakkaat eivät oikeasti halua hienoja ja kiiltäviä monivärisiä pakkauksia”, kertoo projektipäällikkö Tatiana Novatskaya Enston uusista pakkauksista. ”Maailmanlaajuisten ympäristövastuuta koskevien aloitteiden myötä he ovat paljon valveutuneempia ja kiinnostuneempia siitä, että pakkauksemme ovat kestävän kehityksen mukaisia.”

Iso ponnistus

Pakkausmuutos aloitettiin aaltopahvista. Ensto käyttää pakkausmateriaaleihin vuosittain lähes kaksi miljoonaa euroa, josta yli puolet aaltopahviin. Enstolla oli projektin alussa noin 450 erikokoista ja -muotoista aaltopahvipakkausta, ja niitä toimittivat useat eri valmistajat. Uuden pakkauksen suunnittelua ja tuottamista varten ei ollut myöskään yhteistä prosessia tai sovittuja sääntöjä. Osaa käytetyistä merkintätavoista, kuten rasti ruutuun -merkintää, ei aina ymmärretty oikein. Asiakkailta ja kuluttajilta saadun palautteen avulla tiimimme ryhtyi yksinkertaistamaan pakkauslaatikoita ja tekemään merkinnöistä selkeämpiä ja yksiselitteisempiä.

Pakkausprojektin omistajan Pia Hännisen ja projektipäällikkö Tatiana Novatskayan mukaan kyseessä on koko yrityksen kattava yhteistyöprojekti. Siihen osallistuu henkilöitä toimitus-, tuotanto- ja logistiikkaketjuista ja ennen kaikkea tuotehallinnasta ja -kehityksestä. ”Projekti vaatii valtavan määrän työtä ja todella monen henkilön työpanoksen”, kertoo Novatskaya. ”Uusia pakkauksia otetaan parhaillaan käyttöön tehtaillamme, mikä puolestaan työllistää henkilöstöämme käyttöönotossa. Suomen ja Baltian aaltopahvipakkauksien valmistaja

Adara Pakkaus Oy:n Myyntipäällikkö Aki Leiniäinen arvostaa Enston valitsemaa suuntaa kohti vastuullisempaa pakkaamista. ”Hienoa olla mukana auttamassa ja tukemassa Enston ammattilaisia onnistumaan tässä massiivisessa projektissa.”

Vähemmän on enemmän

Tiimin tavoitteena on vähentää aaltopahvipakkausten määrää 30 prosentilla ja optimoida pakkausten rakenteet ja materiaali viimeisimpien markkinoilla olevien menetelmien ja välineiden avulla.

Maailman johtavien aaltopahvipakkausvalmistajien oivalluksista oppineena ohjausryhmä keksi pakkauskonseptin "Brownies and Blueys" eli ”ruskeat ja siniset”.

Suurimmasta osasta pakkauksia tehtiin ruskeita. Ne valmistetaan pääosin kierrätetystä materiaalista, ja niissä on ominaisuuksien vuoksi ensikuituinen pintakartonki ja yksiväripainatus ilman lakkausta. Pakkausmuutos tuo synergiaa myös itse tuotantoprosessiin, koska ruskeiden pakkausten valmistamisessa syntyy vähemmän hylkyä ja kuluu vähemmän vettä sekä vesiohenteista painoväriä, ja koska pakkausten valmistaminen tuottaa vähemmän hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi ruskeiden pakkausten valmistuksessa ei käytetä lainkaan valkaistua paperia.

Eri kuluttajapakkausten (siniset) tarve on myös vähentynyt huomattavasti uuden brändistrategian myötä, koska kaikki tuotteet myydään nyt Ensto-brändin alla. Valmistustekniikoita on yksinkertaistettu, ja lakatuista laatikkopinnoista luovutaan. Painovärien määrää on vähennetty entisestä kolmesta (joskus jopa viidestä) yhteen. Myös tämä muutos vähentää vedenkulutusta. Kuluttajapakkausten osalta Ensto käynnisti optimointiprosessin, jonka aikana pakkauslaatikon rakenne ja avausmekanismit suunniteltiin uudelleen pakkausten valmistuksessa käytettävän aaltopahvin määrän minimoimiseksi.

Uudet pakkaukset merkitään selkeästi tuotteen valokuvalla tai mittapiirroksella, jotta kaikki tietävät, mitä ne sisältävät. Enston pakkaukset myös ilmentävät selvästi yrityksen brändiä.

Jalanjäljet

Ensto käyttää vielä vanhoja pakkauksia vähentääkseen turhan jätteen määrää. Tämän vuoksi on täysin mahdollista, että et ole vielä törmännyt uusiin pakkauksiin. Mutta ne ovat tulossa.

Nyt on myös liian aikaista laskea tarkasti, kuinka paljon Enston uudet pakkaukset pienentävät yrityksen hiilijalanjälkeä. On kuitenkin selvää, että hiilijalanjälki pienenee huomattavasti, sillä yritys toimittaa asiakkailleen vuosittain noin 20 000 eri tuotetta.

Myös asiakkaat arvostavat tätä muutosta. Sähkötukkuliike Rexelin markkinointipäällikkö Heikki Palmu uskoo, että uudet pakkaukset tukevat täysin Enston strategian ympäristöystävällisyyttä. ”Enston uudet pakkaukset ovat muotoilultaan yksinkertaisia mutta tyylikkäitä. Vähemmän on nyt todellakin enemmän.”

 

Teksti: Scott Diel