Asentajasertifiointi on merkki laadusta


Tehtävänä on rakentaa maakaapeliverkko, joka toimii luotettavasti vähintään viisikymmentä vuotta. Tarve: ryhmä asentajia, jotka tuntevat käyttämänsä maakaapelivarusteet kuin omat taskunsa.

Haaste saattaa kuulostaa suurelta, mutta se on ratkaistavissa yksinkertaisesti. Kun valitsee Enston maakaapelivarusteet ja antaa heidän valmistajana kouluttaa kaikki asentajat niiden käyttöön, varmistuvat niin asennuksen laatu kuin maakaapeliverkon luotettavuus.

Koulutuksen jälkeen, kun asennuskokemusta kentällä on kertynyt esimerkiksi vuoden verran, on ryhmän aika kokoontua uudelleen asentajasertifiointia varten. Näin taataan virheetön asennus myös jatkossa. Lisäetuna Ensto myöntää sertifioitujen asentajien toteuttamille jatkoksille ja päätteille kolmen vuoden lisätakuun.

Enerkelle tärkeintä on laatu

Verkonrakennusyhtiö Enerken kaikki asentajat ovat käyneet läpi keskijänniteverkon maakaapelivarusteiden asennuskoulutuksen. He käyttävät Enston tuotteita käytännöllisesti katsoen joka päivä. Siitä huolimatta asennuskoulutusta seuraava asentajasertifiointi nähdään tärkeänä keinona saavuttaa yhtiön laatutavoitteet.

Tuotantojohtaja Jonne Hurskainen kertoo, että Enerke haluaa olla laadukkain toimija alallaan. Hänen mukaansa laadun tason ratkaisee jokainen asentaja joka päivä.

“Tiedämme hyvin, että sertifiointi oikeuttaa tuotteen pidennettyyn takuuseen. Meille se ei ole kuitenkaan ensisijainen syy kaikkien asentajien sertifiointiin. Tärkeämpää on, että jokainen tuote asennetaan sataprosenttisesti oikein niin, että takuuta ei koskaan käytännössä tarvita”, hän sanoo.

”Haluamme myös pitää työtyytyväisyyden korkealla tasolla. Kun asentaja luottaa omaan osaamiseen ja käytännön taitoihin, hän viihtyy työssään hyvin.”

Lisäksi Hurskainen näkee sertifioinnin lisäävän yhtiön uskottavuutta entisestään ja sitä kautta erottavan sen kilpailijoista. Asentajakohtainen sertifikaatti on vahva todiste työn korkeasta laadusta ja vastaa usein asiakkaan oman laatuprosessin ja dokumentoinnin vaatimuksiin.  

Aika uudistaa sertifikaatti

Enerken kaikki asentajat on tänä keväänä sertifioitu uudelleen. Alkuperäinen sertifikaatti on voimassa viisi vuotta ja nyt oli tullut aika uudistaa se jokaisen kohdalla.   

Työntekijöiden vaihtuvuus yhtiössä on lähes olematonta, ja jokainen oli aikanaan osallistunut päivän mittaiseen sertifiointitapahtumaan. Uusimiseen käytettiin nyt noin kaksi tuntia keskittyen maakaapeliverkon kylmäkutistevarusteisiin kuten jatkoksiin ja päätteisiin. Jokaiseen tilaisuuteen osallistui 16–20 asentajaa, ja ne järjestettiin Enerken omissa tiloissa.    

Useat tutkimukset ja selvitykset nostavat esiin tuotekohtaisen osaamisen merkityksen.

”Asentajamme olivat tyytyväisiä siihen, että sisällössä keskityttiin olennaiseen korostaen perusasioiden oikeaoppista tekemistä. Enerkellä uudet asentajamme työskentelevät ensin kokeneempien kanssa osaamisen jakamiseksi. Tästä huolimatta sertifiointi ansaitsee paikkansa sen varmistamiseksi, että myös itsenäinen työ täyttää korkeat laatuvaatimuksemme”, Hurskainen sanoo.

Useat tutkimukset ja selvitykset nostavat esiin tuotekohtaisen osaamisen merkityksen. On arvioitu, että yli kaksi kolmasosaa kaapeliyhteyksien odottamattomista katkoksista johtuu virheistä asennuksessa. Asentajia tarvitaan jatkuvasti lisää, mikä tuo kentälle erilaisin kokemustaustoin ja osaamisin varustettuja ammattilaisia. Tämä lisää riskiä asennusvirheisiin, mikä korostaa tuotekohtaisen koulutuksen ja sertifioinnin merkitystä.

6000 asennusta ilman virheitä

“Tavoitteemme on täydellinen virheettömyys. Vuosien varrella on ollut vain harvoja tapauksia, jotka ovat vaatineet tässä mielessä huomiota. Asentajamme ovat reagoineet heti, jos heille on syntynyt epäilys mahdollisesta laatupoikkeamasta. Kysymisen kynnys on meillä matala niin työkaverin kuin esimiesten suuntaan. Sertifiointi on tärkeä keino saavuttaa tämän kaltainen toimintakulttuuri ja ylläpitää sitä.”

Asentajasertifioinnin uusintatilaisuuden teoriaosuus terävöittää kykyä tunnistaa viat näyttämällä niistä esimerkkejä. Asennusvirheet eivät tule esimerkiksi 20 kV tuotteissa heti esille, vaan niiden vaikutus voi ilmetä vasta muutaman vuoden kuluttua. Todelliset case-tapaukset auttavat erottamaan asennuksen hyvän ja huonon laadun toisistaan.

Jonne Hurskainen kertoo, että Enerke asentaa vuosittain n. 2000 kaapelipäätettä, mikä merkitsee 6000 1-vaiheista pääteasennusta. Normaalivuotena ei ole ilmennyt ainoatakaan virhettä. Kun sellainen on tullut, on se saattanut johtua esimerkiksi millin erosta kaapelin paksuudessa tai työkalun asetuksessa. Silloin on ensiarvoisen tärkeää, että asentaja tunnistaa virheen ja hänellä on ammattiylpeyttä ottaa kappale heti syrjään ennen sen joutumista asiakastoimitukseen.

”Olemme käyttäneet Enston tuotteita vuosikymmeniä ja maakaapelivarusteitakin jo viitisen vuotta. Kaikkiaan olen erittäin tyytyväinen yhteistyöhön ja tuotteisiin. Mitä tulee sertifiointitilaisuuksiin, asiantuntevat kouluttajat nostavat esiin oikeita asioita ja tarjoavat sopivasti haastetta myös kokeneimmille osallistujille. Olen vakuuttunut, että Ensto kumppanina auttaa meitä monin tavoin saavuttamaan asettamamme korkeat laatutavoitteet ja luotettavuusvaatimukset.”

Enerkeläiset ovat Hurskaisen mukaan tottuneet työskentelemään päivittäin sähköjakelun kriittisimmissä kohteissa erilaisissa olosuhteissa. ”Ammattitaidon kehittymisen myötä osaamme valita oikeat ja laadukkaat materiaalit sekä työmenetelmät työkohde huomioiden. Näin varmistamme sähkönjakelun luotettavuuden ja sähköverkoston korkean käytettävyyden, joita asiakkaamme sähköverkkoyhtiöissä, teollisuuden tuotantolaitoksissa sekä kaivoksien haastavissa olosuhteissa arvostavat.”

Enerken asentajat suorittiviat maakaapeliasentajasertifioinnin ensimmäisinä suomalaisina asentajina vuonna 2015. Kuvassa asentajien lisäksi Enston maakaapeliasiantuntijoita. 

 

Asentajasertifiointi

Kysy lisää maakaapelikoulutuksesta ja -sertifioinnista