Älykäs pylväskatkaisija lyhentää keskeytyksiä ja vähentää kustannuksia


Sähköyhtiöille asetetaan ristiriitaisia vaatimuksia – yhtäältä peräänkuulutetaan toimitus-varmempaa jakeluverkkoa ja toisaalta vähennetään huoltoresursseja sekä vaaditaan parempia taloudellisia tuloksia. Ratkaisu on lyhentää jakelunkeskeytysten kestoa ja vähentää kuluja hyödyntämällä älykkäitä pylväskatkaisijoita osana verkkoautomaatiota.

Miksi verkkoautomaatioratkaisut kuten pylväskatkaisijat ovat niin mullistavia? Vastaus kuulostaa liian yksinkertaiselta ollakseen totta. ”Niiden avulla luodaan toimitusvarmuutta, lyhennetään jakelunkeskeytysaikaa, pienennetään kustannuksia, lisätään tuottoa ja saadaan tyytyväisempiä asiakkaita”, sanoo Thierry Crepieux, Ensto Novexian vientimarkkinoiden myyntijohtaja. ”Keskeytymätön sähkönjakelu jokaiselle asiakkaalle on avainasia. Kun se pidetään ykkösprioriteettina, on seurauksena pelkkää hyvää.”

Keskijänniteilmajohtoverkot ovat alttiina muun muassa myrskyille ja kaatuville puille. Kun vahinko sattuu, on tyypillistä, että suuri osa verkosta kärsii keskeytyksistä, ja ongelmakohdan etsimiseen kuluu aikaa. Sen välttämiseksi on tehtävä investointeja, ja samalla viranomaiset peräänkuuluttavat sähköverkkopalveluiden luotettavuutta. Ilmajohtojen korvaaminen maakaapeleilla ei monin paikoin ole teknisesti tai taloudellisesti mahdollista. Ratkaisu näissä kohteissa on älykkäillä pylväskatkaisijoilla varustettu ilmajohtoverkko.

Välitön uudelleenkytkentä ja -konfigurointi

Ensto Smartcloser on automaattinen pylvääseen asennettava pylväskatkaisija. Se lyhentää jakelunkeskeytysten kestoa ja eristää vialliset osat jakeluverkosta automaattisesti. Jopa 60–80 prosenttia keskeytyksistä on väliaikaisia ja johtuu esimerkiksi johdinten yhteenkoskettamisesta tuulessa, puunoksien osumisesta ilmajohtoihin, liian uteliaista linnuista ja muista eläimistä tai jopa yhtäkkisestä lähelle iskeneestä salamasta.

”Ratkaisumme – Smartcloser – on kehitetty vähentämään jakelunkeskeytyksiä ja soveltuu siksi kaikille, jotka haluavat säästää rahaa. Se maksimoi tulot pitämällä asiakkaat yhteydessä verkkoon. Se myös minimoi korvausten maksamisen”, summaa Thierry Crepieux.

Useimmista keskeytyksistä selvitään pikajälleenkytkennällä, ja Smartcloser on ohjelmoitu erottamaan vikapaikan avaamalla ja sulkemalla katkaisijan tarvittaessa useita kertoja. Jos vika on pysyvä, katkaisija jää auki. Ratkaisu on luotettava ja hyödynnettävissä missä tahansa keskijänniteilmajohtoverkossa.

Verkon uudelleenkonfigurointi on helppoa älykkäiden erottimien avulla, sillä ne laskevat syöttösuunnan katkaisijan kytkentäyritykset. Tiettyä verkon osaa vikojen varalta suojaava erotin avautuu automaattisesti korjauksia varten, kun muilla linjaosuuksilla virtapiiri taas pysyy kiinni. Älykkäiden erottimien avulla yksi syöttösuunnan katkaisija pystyy pitämään useimmat asiakkaat yhteydessä verkkoon, uudelleenkonfiguroimaan verkon ja paikantamaan vian tarkemmin, jotta se saadaan korjattua nopeasti.

Asiakaspalvelu on osa yrityksen kulttuuria

Ensto Smartcloser on täyttä innovaatiota, laatua ja kokemusta. Muotoilu on vaativankin sään ja vaikeiden ympäristöolosuhteiden kestävä. Enstolla on kymmenien vuosien kokemus laitteiden ja komponenttien kehittämisestä sähköverkkojen tarpeisiin ja viime vuosina yritys on vahvistanut asemaansa verkkoautomaation saralla tuomalla markkinoille älykästä, nykyaikaista teknologiaa.

Ensto Smartcloser on tästä erinomainen esimerkki. Sillä on pitkä käyttöikä, sillä se on sähköisesti hyvin kestävä. Ympäristöystävällinen tyhjiökatkaisija, jossa ei ole SF6-kaasua, on valettu ensin silikoniin, millä parannetaan vakautta katkaisijan ja epoksin välillä. Siksi laite ja sen sähköiset toimilaitteet ovat luotettavia. Ohjausyksikkö, joka sisältää sähkö- ja viestintälaitteita, on suojassa teräskotelon sisällä.

Yrityskulttuurissa, joka on luotettava ja innovatiivinen, syntyy myös luotettavia ja innovatiivisia tuotteita. Thierry Crepieuxin kokemuksen mukaan Ensto Novexia on hyvässä maineessa palveluntarjoajien keskuudessa. Hän pitää yrityskulttuuria vahvuutena, jonka rakentaminen on hidasta, mutta jota on vaikea päihittää. Asiakaslähtöisyys sekä positiivinen asenne palvelua ja huoltoa kohtaan ovat tulleet osaksi jokaisen työntekijän arvoja vuosien aikana rakentuneen yrityskulttuurin myötä.

”Tämä johtuu osittain myös siitä, että yrityksemme on juuri sopivan kokoinen: se ei ole liian suuri eikä hallitse markkinoita. Meillä on toimintaa yli 20 maassa ja myös asiaankuuluvat resurssit. Silti olemme yhä lähellä asiakkaitamme ja muistamme, että tehtävämme on tuottaa heille parasta mahdollista vastinetta rahoille. Tätä tunnetta on vaikea kuvailla, mutta asiakkaamme kyllä tietävät mitä tarkoitan.”

Säästääkö rahaa vai rakentaa tulevaisuuden verkkoa? – Molempia!

”Jakelunkeskeytys merkitsee kaikille sähköyhtiöille samaa asiaa: on lähetettävä työntekijöitä korjaamaan vika.Vian paikallistaminen voi olla merkittävä etu yhtiöille, sillä se vähentää miestyötunteja ja kustannuksia sekä saa asiakkaat taas nopeasti jakelun piiriin”, sanoo Douglas Brown, Netcontrol UK Ltd:n toimitusjohtaja.”Viranomaisten määräyksistä johtuen sähköyhtiö saattaa joutua maksamaan korvauksia keskeytysten aiheuttamista lisävahingoista ja menetetystä ajasta. Jakelunkeskeytysten keston lyhentäminen voi auttaa sähköyhtiötä myös saavuttamaan sille asetetut tavoitteet.”

Verkkoautomaatio on osa tulevaisuuden älykästä sähköverkkoa, mutta automaation rooli riippuu siitä, missä sitä käytetään. Brownin mukaan jotkin sähköyhtiöt haluaisivat sijoittaa automaation kentälle ja toiset taas haluaisivat tehdä kenttälaitteista mahdollisimman yksinkertaisia, jotta niitä olisi helpompi asentaa ja konfiguroida. ”Yhden näkemyksen mukaan tulevaisuuden verkko koostuu mikroverkoista, jotka ovat oikeastaan suuremman verkon autonomisia osia. Nämä mikroverkot vastaavat kyseisen yksikön kaiken energian tuottamisesta, jakelusta ja kulutuksesta. Tässä mallissa automaatiolla on merkittävä rooli.”

Sähköyhtiöt ympäri maailmaa pitävät pylväskatkaisijoita ensiarvoisen tärkeinä laitteina päätavoitteensa kannalta, joka on tuottaa mahdollisimman keskeytyksetöntä sähkönjakelua asiakkaille ja tehdä se yksinkertaisesti ja taloudellisesti. Ohjausyksikkö voi laajentaa Smartcloserin tehtäviä verkkoautomaatiossa, sillä se voidaan liittää SCADA-kauko-ohjausjärjestelmään. Tämän ansiosta sijoitukselle saadaan tuottoa aina nykyhetkestä tulevaisuuden verkkoihin ja älykkääseen sähköverkkoon asti.

Lisätietoja:

Jukka Kokkonen, myyntipäällikkö, Suomi, Ensto Finland Oy, jukka.kokkonen@ensto.com