Älykäs sähköverkko tarkoittaa suomalaisille lisätehoa, laatua ja älykkäitä toimintoja


Toteutimme vuoden vaihteessa sosiaalisessa mediassa kyselyn Mitä älykäs sähköverkko tarkoittaa sinulle? –saimme kyselyyn enemmän vastauksia, kuin osasimme odottaa! Ilahduttavan moni oli kantanut kortensa kekoon ja vastauksista oli selvästi havaittavissa, että myös sähköalan ammattilaiset olivat osallistuneet kyselyyn.

Sähköalan ammattilaisten vastauksissa korostui vaatimus perussähkönjakeluverkon luotettavuudesta ja toimintavarmuudesta, johon laadukkaat ja helposti asennettavat peruskomponentit vaikuttavat. Samoin viitattiin usein

 • turvallisuuteen
 • ennakoitavuuteen ja automatisoituihin toimintoihin
 • digitaaliseen tiedonsiirtoon
 • resurssien optimoituun käyttöön
 • parempaan hyötysuhteeseen
 • vikojen nopeaan paikantamiseen
 • vikatilanteiden tehokkaaseen rajaamiseen
 • jakelunkeskeytysten keston lyhentämiseen myös haastavissa olosuhteissa.

Älykkään sähköverkon halutaan tulevaisuudessa myös mm. mukautuvan kulutuksen mukaan, etsivän vikansa ja ilmoittavan ja kirjaavan ne suoraan ja reaaliaikaisesti huollolle ja asiakkaille sekä ennakoivan sään muutokset. Sen tulisi kyetä säätelemään itsenäisesti sähkön kysynnän ja tarjonnan tasapainoa siten, että sähkön laatu pysyy joka tilanteessa vaaditulla optimaalisella tasolla.

Kuluttajat olivat määritelleet älykkään sähköverkon ominaisuuksiksi seuraavia asioita:

 • tasalaatuinen sähkö
 • käyttömukavuus, arjen helpottuminen, huoleton elämä
 • turvallisuus ja helppokäyttöisyys
 • mahdollisuus myydä sähköä; esim. aurinkoenergialla tuotettua
 • älykkäät energiavarastot esim. sähkökatkojen aikana käytettäväksi
 • valojen ja laitteiden ohjaus etänä
 • verkon vikojen nopea korjaaminen
 • sähkölaitteiden yhdistäminen älyverkkoon ja niiden seuraaminen reaaliajassa
 • oman kulutuksen seuraamisen reaaliajassa omalla älypuhelimella
 • vapaus.

Oli havaittavissa, että yleisesti odotetaan älykkäältä sähköverkolta säästöjä esimerkiksi edullisempien hintojen muodossa.

Kilpailun voittajat kuvasivat älykästä sähköverkkoa näin:

"Älykkäässä sähköverkossa on lukuisia erilaisia ja erikokoisia sähköntuotannon yksiköitä, energiavarastoja sekä kuluttajia. Kyseessä on sähkön siirron kannalta hybridi ratkaisu, joka edellyttää älykkäitä ratkaisuja sekä tehonsiirron ohjauksen että suojaustoimintojen osalta."

"Sähkönsiirtojärjestelmä, joka yhdistää sähkövoimatekniikkaa sekä automaatio-, tieto- ja viestintäteknologioiden ratkaisuja."

Kiitämme kyselyyn osallistuneita ja autamme osaltamme tarjoamaan älykkäitä sähköistysratkaisuja, jotka tekevät älykkäistä sähköverkoista, rakennuksista ja liikenteestä entistä turvallisempia, toimivampia, luotettavampia ja tehokkaampia. Parempaa elämää sähköllä.

 

Lue älykkäästä LVDC-verkosta