Enston tasasähköön perustuva LVDC-ratkaisu tarjoaa lisätehoa, laatua ja älykkyyttä sähkönjakeluun


LVDC-artikkeli osa 1/3

Kasvavat vaatimukset sähkön laadulle, jakelun luotettavuudelle sekä paikallisen sähköntuotannon kytkemiselle verkkoon lisäävät paineita jakeluverkkojen uudistamiseen ja käytön hallintaan. Verkkoyhtiöiden valmius mittaviin investointeihin ei yksin riitä, vaan tarvitaan innovatiivisia ratkaisuja, joilla laatuvaatimukset täyttyvät ja verkon tehotasapaino säilyy.    

Pienjännitteiseen tasasähköön (low voltage direct current, LVDC) perustuva teknologia on usein optimaalinen ratkaisu tulevaisuuden verkkojen kustannustehokkaaseen toteutukseen. Se tarjoaa ratkaisun keskeisimpiin ongelmiin, kuten kapasiteettivajeeseen, tehohäviöihin, sähkön epätasaiseen laatuun sekä verkon jännite- tai taajuusvaihteluihin.

Huomio kohdistuu nyt jakeluverkkoihin

Energia- ja verkkoyhtiöiden liiketoiminta on muutoksessa monien eri kehitystrendien yhteisvaikutuksesta. Niihin kuuluvat muun muassa nykyisen energiajärjestelmän kehitys kohti älykästä sähköverkkoa, tiukentuva sääntely sekä yhteiskunnalliset haasteet kuten toimitusvarmuusvaatimukset.  Ensto Utility Networks -liiketoiminta-alueen LVDC-johtaja Jussi Vanhanen kertoo, kuinka nämä kehityskulut tulevat muuttamaan perinteistä julkista jakeluverkkotekniikkaa.

 ”Energiayhtiöillä on edessään haasteita, kuten jatkuvasti kasvava sähkön kysyntä, joka koskee sekä laatua että määrää. Sen taustalla ovat uusi lainsäädäntö ja kuluttajien muuttuneet odotukset. Lisäksi syntyy uutta sähköntuotantoa, pääasiassa tuuli- ja aurinkopuistoja, jotka voivat sijaita missä päin verkkoa tahansa rikkoen sähköverkolle perinteisen keskitetyn topologian.”

 ”Tämä väistämätön kehitys tapahtuu parhaillaan, ja monet yhtiöt ovat kaapeloimassa jakeluverkkojaan parantaakseen jakelun luotettavuutta ja energian laatua. Perinteisellä keskijännitetekniikalla kaapelointi lisää merkittävästi rakennuskustannuksia, ja vaatii eri tapoja loistehon hallintaan.”

Vanhanen muistuttaa asiakaskokemuksesta: vaikka jakelu olisi luotettavaa, eikä sähkökatkoja olisi, jännitteen aleneminen tai ylijännite ovat jatkuvasti vaarana sähkön laadulle. Jossain päin maailmaa yleinen luvaton veloittamatta jäävä sähkön käyttö aiheuttaa ennakoimatonta ja epätasapainoista kuormitusta, mikä tekee sähkön korkean laadun ylläpitämisestä entistä vaikeampaa. Siirryttäessä tasajännitejakeluun, poistuvat luvaton käyttö ja sen aiheuttamat ongelmat.

LVDC-älyverkko artikkeli koostuu kolmesta osiosta, joista seuraavassa kerromme tasasähkön erilaisista tuotantotavoista.

 LVDC nettisivut

Lisätietoja: Jouni Siniranta, Myyntijohtaja, Ensto Utility Networks

jouni.siniranta(at)ensto.com, www.ensto.com/fi