Työnantajalupaus: Passion for energy!


Ensto rakentaa parempaa yhteiskuntaa. Parannamme työllämme energiatehokkuutta, kestävän kehityksen keinoin.

Kansainvälisen perheyrityksen arvomaailma näkyy Enston välittömässä ja avoimessa yrityskulttuurissa. Me myös luotamme toinen toisiimme.

Näemme monimuotoisuuden vahvuutena, joka rikastuttaa työilmapiiriämme.

Olemme valmiita oppimaan uutta ja parantamaan suoritustamme. Meille on tärkeää saada kehittää sekä itseämme että toimintatapojamme.