Eettiset periaatteet


Enston eettiset periaatteet perustuvat luottamukseen, hyväksyttyihin toimintatapoihin, arvoihimme sekä siihen, että sitoudumme toiminnassamme noudattamaan YK:n ihmisoikeuksien julistuksen, lapsen oikeuksien julistuksen sekä YK:n kansainvälisen työjärjestön periaatteita, toimintamaan lakeja ja säännöksiä.

Periaatteemme ovat:

Kunnioitamme kaikkia ihmisiä

Korostamme luottamusta ja tasa-arvoa kaikkien ihmisten kesken ja haluamme pitää huolta toisistamme. Noudatamme korkeaa toimintamoraalia ja vastuullisuutta.

Toimimme rehellisesti ja avoimesti

Toimimme rehellisesti ja oikeudenmukaisesti noudattaen lakeja ja määräyksiä. Edellytämme samaa kaikilta yhteistyökumppaneiltamme.
 Haluamme palvella niin asiakkaitamme kuin muitakin yhteistyökumppaneitamme parhaalla mahdollisella tavalla.

Tarjoamme terveellisen ja turvallisen työpaikan

Tarjoamme kaikille työntekijöillemme korkealaatuisen työterveyden ja – turvallisuuden sekä haluamme kantaa yhdessä työntekijöidemme kanssa vastuuta hyvinvoinnista.

Haluamme suojella ympäristöä

Haluamme olla myötävaikuttamassa terveen ympäristön ja kestävämpien tuotanto- ja kulutustapojen kehittämisessä niin paikallisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin. Ympäristö otetaan huomioon kaikessa toiminnassamme.

Kannamme vapaaehtoisesti vastuuta ympäröivistä yhteisöistä

Haluamme osallistua myös lähiyhteisöjen toimintaan ja yleishyödyllisiin hankkeisiin. Olemme mukana yhteistyöhankkeissa eri instituutioiden kanssa sekä tuemme myös sosiaalista toimintaa kuten nuoriso-, ja ympäristötyötä, kulttuuria ja liikuntaa.