Tutustu enstolaisiin


Tutustu työntekijöidemme uratarinoihin sekä heidän työtehtäviinsä Enstossa. He kertovat myös siitä, minkälainen yritys Ensto on työnantajana.

Maarja Peet, tuotantotyöntekijä, Viro

Aloitin Enstolla kesällä 2004 kesäharjoittelijana, ja pian määräaikainen sopimus muuttui vakituiseksi. Työskentelin aluksi neljä vuotta asentajana tuotannossa. Olin silloin vielä nuori ja halusin nähdä maailmaa ja kerätä kokemuksia. Niinpä lähdin Enstolta vuonna 2008 ja työskentelin kuusi vuotta toisissa yrityksissä, pääasiassa asentajana.

Aikani kierreltyäni palasin Enstolle vuonna 2014 ja jatkoin asentajan töissä. Puoli vuotta myöhemmin hain lasertulostimen käyttäjän paikkaa ja sain tehtävän!

Työhöni kuuluu lasertulostimen säätäminen ja ohjelmoiminen piirustusten mukaan, ohjelmien asentaminen ja oikeiden parametrien määrittäminen. Lisäksi osallistun EOX-hankkeen (Ensto Operational Excellence) puitteissa erilaisiin merkintäprojekteihin, joilla pyritään parantamaan lasertulostimen tehokkuutta.

Toimin myös työsuojeluvaltuutettuna, ja vuodesta 2015 lähtien olen ollut kansainvälisen yhteistyöfoorumimme, Ensto Councilin, jäsen. Pidän Enstoa hyvänä esimerkkinä muille yrityksille, sillä täällä arvostetaan työntekijöitä ja heidän perheitään. Työskentelytilat ovat modernit, ja Ensto tukee terveellistä ja urheilullista elämäntapaa erilaisten etujen ja tapahtumien kautta. Henkilöstöstä todella pidetään huolta.

Pidän työstäni Enstolla, koska voin edetä urallani taitojeni ja kokemukseni mukaan. Tehtävät ovat aina mielenkiintoisia, ja opin koko ajan jotakin uutta. Minulla on mahdollisuus kehittyä ja luoda ura itselleni yrityksessä.

Janne Lappalainen, laboratoriopäällikkö, Suomi

Toimin laboratoriopäällikkönä verkonrakennusliiketoimintayksikön laboratoriossa Porvoossa. Koulutukseltani olen sähkövoimatekniikan insinööri. Tehtävänimeke on pysynyt samana siitä asti kuin aloitin Enstolla 2003, mutta työtehtävät ja vastuut ovat muuttuneet ja laajentuneet.

Työaikaa kuluu etupäässä tuotekehitysprojekteihin, esimies- ja kehittämistehtäviin. Yritän tukea ja auttaa tiimiäni päivittäisissä rutiineissa, jotta he voivat keskittyä omiin tehtäviinsä. Alkuaikoina koin esimiestyön erittäin haastavaksi, yksilöiden ominaisuuksien ja tarpeiden huomioiminen tuntui vaikealta, mutta nykyään koen sen rikkautena ja mielenkiintoa ylläpitävänä haasteena. Tähän olen saanut tukea hyvistä esimieskoulutuksista ja sparrauksesta.

Yhteishenki toimistossamme on erittäin hyvä ja viihdymme yhdessä myös vapaa-aikana mm. urheilun merkeissä.

Pidän siitä, että voin vaikuttaa omiin työtehtäviini ja kehittää asioita. Kansainvälinen toiminta antaa mahdollisuuden nähdä uusia paikkoja ja tavata uusia ihmisiä.  Toisaalta suomalaisen perheyhtiön hyviä puolia on se, että isot päätökset tehdään Suomessa.

Hannele Kenkkilä, tuotekehitysinsinööri, Suomi

Olen opiskellut teollista muotoilua (kandidaatintutkinto) ja konetekniikkaa (maisterintutkinto). Pääaineeni olivat tuotekehitys ja tuotantotekniikka. Olen työskennellyt Enstolla kokopäiväisesti vajaat kaksi vuotta, mutta tutustuin yritykseen jo miltei kymmenen vuotta sitten.

Tieni Enstolle on kulkenut monien vaiheiden kautta. Olin harjoittelijana kahtena kesänä, ensin teolliseen muotoiluun liittyvissä tehtävissä ja sitten pari vuotta myöhemmin tekniikan opiskeluihin liittyen insinöörinä ja projektipäällikkönä kesäprojektissa. Jälkimmäisen harjoittelujakson jälkeen jäin Enstolle osa-aikaiseksi työntekijäksi suorittaessani viimeisiä kursseja yliopistossa. Tein myös opinnäytteeni Enston verkonrakennusliiketoimintayksikölle. Nykyään työskentelen tuotekehitysosastolla maa- ja ilmajohtoratkaisujen parissa. Toimin sekä suunnittelijana että projektipäällikkönä projektin mukaan.

Tyypilliseen työviikkooni kuuluu sopivassa suhteessa toimistotöitä ja käytännön tehtäviä. Teen tietokoneella 3D-mallinnoksia ja simulointeja, ja lisäksi kirjoitan paljon sähköposteja ja raportteja. Työni toinen puoli koostuu prototyyppien rakentamisesta ja testaamisesta verstaalla. Työni on melko kansainvälistä, vaikka en matkustakaan paljon. Tällä hetkellä minulla on työn alla muutama projekti, joissa on mukana osallistujia kolmesta eri maasta ja kahdelta eri mantereelta. Paitsi että se on haasteellista ja palkitsevaa, se myös auttaa pitämään englannin kielen taitoani yllä.

Ensto-yhteishenki tarkoittaa minulle rentoa ilmapiiriä ja työtovereita, joilla on halua ja kykyä auttaa tilanteessa kuin tilanteessa.

Miten Ensto erottuu muista työpaikoista?

Omasta näkökulmastani tärkein ero tulee yhteistyöstä laboratorion kanssa. Se helpottaa merkittävästi laadukkaiden tuotteiden kehittämistä, ja esimerkiksi vertailuanalyysien tekeminen on helpompaa kuin ulkopuolisia laboratorioita käytettäessä. Lisäksi kehitystyötä helpottaa, kun tehdas on heti seinän takana.
Minulle Ensto on paras mahdollinen työpaikka tiimini ja työtovereideni ansiosta. Koulutus- ja urataustojen puolesta tiimimme on melko heterogeeninen. Sen ansiosta meillä on käytettävissämme monen eri alan asiantuntijoita, ja opimme kaikki uusia asioista lähes päivittäin. Enstolla on lisäksi tarjolla aktiivisia harrastuskerhoja ja muita työntekijäetuja. Myös koulutusta tuetaan voimakkaasti, joten ammatillisia taitojaan voi kehittää jatkuvasti.

Itse haluan oppia tuntemaan tuotevalikoiman, jonka parissa työskentelen. Toivon myös pääseväni mukaan mielenkiintoisiin ja haastaviin projekteihin sekä kehittämään ammattitaitoani.

Kenneth Väkeväinen, tekninen päällikkö, Suomi

Aloitin työni Enstossa kesäharjoittelijana verkonrakennusyksikön laboratoriossa kesäkuussa 2009. Opiskelin tuolloin sähkötekniikkaa ammattikorkeakoulu Arcadassa Helsingissä.  Kesän jälkeen minulle tarjottiin verkonrakennusyksikön tuotekehitysosastolta keskijännitemaakaapelivarusteisiin liittyvää opinnäytetyötä ja samalla jatkoin laboratoriossa työskentelyä osa-aikaisena työntekijänä. Vuoden 2010 lopussa valmistuin AMK insinööriksi ja jatkoin työskentelyä Enstossa laboratorioinsinöörinä.

Sähköverkkoihin ja suurjännitetestaukseen liittyvän kiinnostuksen ja osaamisen kasvettua päätin jatkaa opiskelua töiden ohella. Syksyllä 2011 aloitin sähköjärjestelmiin liittyvät opinnot Otaniemessä, josta valmistuin diplomi-insinööriksi vuoden 2015 lopussa. Opintojeni päätyttyä siirryin laboratorioinsinöörin tehtävistä tuotehallintaosastolle maakaapelituotteiden tekniseksi päälliköksi.

Nykyinen tehtäväni sisältää paljon yhteistyötä tuotekehityksen ja laboratorion kanssa ja tekemistä riittää. Verkonrakennuspuolella yhteishenki on hyvä joten viihdyn työssäni, vaikka töitä onkin paljon. Opittavaa minulla varmasti vielä riittää mutta nyt opiskelujeni päätyttyä haluan keskittyä työn tekemiseen ja syventää osaamistani uusissa työtehtävissäni.

Vinkkini sähköalasta kiinnostuneille nuorille on, että ammattikoulussa hankittu perustutkinto antaa hyvän pohjan käytännön osaamiselle ja tarjoaa samalla oikeanlaisen koulutustaustan esimerkiksi sähköpätevyyden hakemiselle. Itsellänikin on ammattikoulutausta, josta olen jatkanut opiskelujani DI tutkintoon asti.

Työn hakemiseen kannattaa suhtautua ennakkoluulottomalla asenteella. Oma mielikuvani Enstosta oli täysin erilainen kuin mitä se yrityksenä todellisuudessa on. Yleensä Ensto tunnetaan sähköisten taloteknisten ratkaisujen yrityksenä, mutta töitä löytyy kyllä muidenkin alojen osaajille. Kesätyöt on hyvä tapa näyttää työnantajalle, että tulee toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja että oma asenne työntekoon on kohdallaan. Ensto on viihtyisä työpaikka jossa kaikilla on mahdollisuus kehittyä, jos siihen vain on itsellään haluja. Olemme kuin pieni perhe missä töitä tehdään yhdessä ja vapaa-aikaakin voidaan viettää työkavereiden kanssa.

Katarina Von Wehrt, kesätyöntekijä, Suomi

Olin ensimmäistä vuotta kesätöissä Enstolla vuonna 2014, eli tämä on kolmas kesäni Enstossa. Olen työskennellyt joka kesä asiakaspalvelussa, Suomen tiimissä. Työtehtäviini kuuluu muun muassa tilausten käsittely, asiakaskyselyihin vastaaminen sekä asiakaspalvelu puhelimessa. Olen opiskellut englannin kieltä ja kansainvälistä politiikkaa Glasgown yliopistossa, Skotlannissa, mutta nyt vietän välivuotta opinnoistani ja pyrin Suomessa kauppakorkeakouluun.

Päädyin hakemaan Enstolle kesätöihin alun perin erään perhetuttavan ehdotuksesta – hän oli kuullut, että Enston asiakaspalveluun haetaan kesätyöntekijöitä. Olen aina pitänyt asiakaspalvelutehtävistä, joten innostuin heti hakemaan. Ensto on erottunut muista kesätyöpaikoistani erityisesti mahtavan työilmapiirinsä ansiosta. On ollut hienoa päästä näkemään uudestaan ja uudestaan joka vuosi kuinka lämpimästi kesätyöntekijät otetaan vastaan ja kuinka hyvä yleisilmapiiri Enstolla vallitsee.

Ensto on ollut mukava kesätyöpaikka kaikkina näinä kesinä. Toivon toki tulevaisuudessakin pääseväni Enstoon kesätöihin, oli se sitten asiakaspalvelun tuttuihin ja turvallisiin kuvioihin tai vaikka aivan uusiin haasteisiin. Muilta osin tämän hetken keskeisin tavoitteeni on opiskelupaikan saaminen kauppakorkeasta. Mihin päädyn sen jälkeen, jää nähtäväksi, mutta tulen aina muistamaan arvokkaat opit joita sain Enstolta ja enstolaisilta näinä kesinä.

David Hinaux, projektipäällikkö, Ranska

Synnyin Pohjois-Ranskassa, Rheims-nimisessä kaupungissa, joka tunnetaan erityisesti samppanjan tuotannosta. Olen aina ollut kiinnostunut matematiikasta ja teknillisistä aineista, joten lähdin opiskelemaan sähkötekniikkaa teknillisessä korkeakoulussa Grenoblen kaupungissa, joka on Alppi-alueen pääkaupunki (tämä sijainti toimi myös erinomaisesti hiihdon opettelussa). Valmistumiseni jälkeen pääsin Novexian tuotekehitys yksikköön tuotejohtajaksi, ja olen nyt työskennellyt yrityksessä 10 vuotta. Asiat ovat kuitenkin vuosien varrella muuttuneet paljon, ja etenkin vuoden 2010 jälkeen kun Novexia liittyi osaksi Enstoa.

Lokakuussa 2012, minut ylennettiin sähkötekniikan tukitoiminto yksikön johtajaksi. Tehtävääni kuuluu antaa teknistä tukea kaikille muille Ensto Novexian yksiköille Villefranche-sur-Saônessa kaikista meidän eri tuoteryhmistä (yläjännite kytkimet, katkaisijat, sähkökeskukset, jne.).

Tämä edellyttää monta päivittäisiä haasteita:

  • kehitän ja mukautan meidän nykyisiä tuotteita teknisessä yksikössä
  • laadin ja päivitän teknistä tietoa ERDF:n tarpeisiin
  • selvitän tuotannossa tai tulevissa kuljetuksissa tapahtuvia ongelmia/poikkeavaisuuksia
  • tuen ostajia ja hyväksyn toimittajien uudet komponentit
  • annan teknistä asiantuntemusta myyntihenkilöstölle: autan asiakaskyselyissä, täytän teknisiä tarjouspyyntöjä, seuraan tuotteiden lopullista hyväksymistä ja testausta ennen asiakkaille lähettämistä
  • autan meidän laatu- ja myynnin jälkeistä toimintaa kun on kyse laadusta, eri tarkastuksista ja jopa tutkimuksista oikeudenkäynti tapauksissa
  • järjestän teknisiä koulutuksia ja pidän tuote-esityksiä

Toisaalta työhöni kuuluu myös paljon muutakin. Johdan, mukautan ja markkinoin Ranskan markkinoille muiden Ensto tehtaiden tuotteita. Viestintä ERDF:n kanssa, tekniset neuvottelut, tuote mukautukset, suhteiden ylläpito ulkoisiin testilaboratorioihin ja teknisen tiedon laatiminen ovat kaikki myös minun vastuulla. Saavutimme ensimmäinen suuren onnistumisen vuoden 2013 lopussa, kun ERDF pätevöitti koko eristyksen läpäisevän SLIW liitinsarjan. Nyt työstämme liittimiä ja kylmäkutistepäätteitä; hyväksyntää odotetaan ensi vuodelle!   Voin tänä päivänä sanoa, että työskentely Ensto Novexialle on tuonut uuden ulottuvuuden joka päiväseen työhöni, sillä pääsen kehittämään eri tuotteita ja tarvikkeita sähköverkoille, kansainvälisessä ympäristössä, jossa minulla on aina mahdollisuus oppia ja jakaa asioita eri maalaisten/kansallistaustan omaavien/ulkomaalaisten kanssa. Tästä on muodostunut oiva mahdollisuus uusien oppimis- ja ajattelemistapojen kehittämiselle sekä englanninkielen taidon parantamiselle tietenkin!

Mielestäni on hyvin tärkeä, että kollegoiden välillä on luottavainen ja ystävällinen suhde, niin töissä kun töiden ulkopuolella. Tämä on ainakin toteutunut täysin kaikkien enstolaisten kanssa, jotka olen tavannut! Voin helposti pitää ihmisiin yhteyttä esimerkiksi HeiaHeian kautta, joka liikunta-painotteinen ja hyvinvointiin liittyvä verkostoitumissivusto, joka on todella suosittu enstolaisten kesken!