Hannele Kenkkilä, tuotekehitysinsinööri, Suomi


Olen opiskellut teollista muotoilua (kandidaatintutkinto) ja konetekniikkaa (maisterintutkinto). Pääaineeni olivat tuotekehitys ja tuotantotekniikka. Olen työskennellyt Enstolla kokopäiväisesti vajaat kaksi vuotta, mutta tutustuin yritykseen jo miltei kymmenen vuotta sitten.

Tieni Enstolle on kulkenut monien vaiheiden kautta. Olin harjoittelijana kahtena kesänä, ensin teolliseen muotoiluun liittyvissä tehtävissä ja sitten pari vuotta myöhemmin tekniikan opiskeluihin liittyen insinöörinä ja projektipäällikkönä kesäprojektissa. Jälkimmäisen harjoittelujakson jälkeen jäin Enstolle osa-aikaiseksi työntekijäksi suorittaessani viimeisiä kursseja yliopistossa. Tein myös opinnäytteeni Enston verkonrakennusliiketoimintayksikölle. Nykyään työskentelen tuotekehitysosastolla maa- ja ilmajohtoratkaisujen parissa. Toimin sekä suunnittelijana että projektipäällikkönä projektin mukaan.

Tyypilliseen työviikkooni kuuluu sopivassa suhteessa toimistotöitä ja käytännön tehtäviä. Teen tietokoneella 3D-mallinnoksia ja simulointeja, ja lisäksi kirjoitan paljon sähköposteja ja raportteja. Työni toinen puoli koostuu prototyyppien rakentamisesta ja testaamisesta verstaalla. Työni on melko kansainvälistä, vaikka en matkustakaan paljon. Tällä hetkellä minulla on työn alla muutama projekti, joissa on mukana osallistujia kolmesta eri maasta ja kahdelta eri mantereelta. Paitsi että se on haasteellista ja palkitsevaa, se myös auttaa pitämään englannin kielen taitoani yllä.

Ensto-yhteishenki tarkoittaa minulle rentoa ilmapiiriä ja työtovereita, joilla on halua ja kykyä auttaa tilanteessa kuin tilanteessa.

Miten Ensto erottuu muista työpaikoista?

Omasta näkökulmastani tärkein ero tulee yhteistyöstä laboratorion kanssa. Se helpottaa merkittävästi laadukkaiden tuotteiden kehittämistä, ja esimerkiksi vertailuanalyysien tekeminen on helpompaa kuin ulkopuolisia laboratorioita käytettäessä. Lisäksi kehitystyötä helpottaa, kun tehdas on heti seinän takana.
Minulle Ensto on paras mahdollinen työpaikka tiimini ja työtovereideni ansiosta. Koulutus- ja urataustojen puolesta tiimimme on melko heterogeeninen. Sen ansiosta meillä on käytettävissämme monen eri alan asiantuntijoita, ja opimme kaikki uusia asioista lähes päivittäin. Enstolla on lisäksi tarjolla aktiivisia harrastuskerhoja ja muita työntekijäetuja. Myös koulutusta tuetaan voimakkaasti, joten ammatillisia taitojaan voi kehittää jatkuvasti.

Itse haluan oppia tuntemaan tuotevalikoiman, jonka parissa työskentelen. Toivon myös pääseväni mukaan mielenkiintoisiin ja haastaviin projekteihin sekä kehittämään ammattitaitoani.