Arvot


Enston arvot ovat enstolaisten arvoja. Arvomme määrittyvät toimintamme ja asiakassuhteidemme kautta ja ne näkyvät jokapäiväisessä tekemisessämme.

Luottamuspääoma

Luottamus on Enston kivijalka ja kaiken toimintamme perusta – sille pohjaa myös menestyksemme. Olemme kaikkia kohtaan lojaaleja ja pidämme lupauksemme. Luottamus on ansaittava joka päivä uudestaan.

Erinomainen suoritus

Tähtäämme erinomaiseen suoritukseen kaikessa toiminnassamme. Olemme valmiita haastamaan itsemme, oppimaan ja parantamaan suoritustamme.

Arvostus

Toimintamme perustuu arvostukseen ja rehelliseen vuorovaikutukseen asiakkaidemme, työtoveriemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa. Kunnioitamme ympäristöä ja edistämme kestävää kehitystä.

Kannustava luovuus

Kannustamme luovuuteen jatkuvasti, kaikessa toiminnassamme. Olemme avoimia uusille ideoille sekä uusille ajatuksille ja toimintatavoille.