Sponsorointi


Yksi sponsorointimme päätavoitteista on tehdä konkreettisia tekoja, ja olla yhteiskunnassa aktiivinen ja vastuullinen toimija rakentamassa parempaa tulevaisuutta.

Sponsoroinnin kautta tuemme liiketoimintaamme ja vuorovaikutusta sidosryhmiemme kanssa. Teemme yhteistyötä useiden tahojen ja projektien kanssa, painottaen yhteiskuntavastuullisuutta, luovuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Näemme tärkeänä myös lasten ja nuorten liikunnan ja hyvinvoinnin tukemisen.

Pyrimme sponsoroinnin kautta edistämään aina molempien osapuolten tavoitteita. Saamme paljon erilaisia yhteistyötarjouksia ja olemmekin olleet vuosien mittaan mukana monissa mielenkiintoisissa yhteistyöprojekteissa.

Tavoitteemme on pitkäjänteinen ja sujuva yhteistyö.

Voitte jättää oman ehdotuksenne täyttämällä alla olevan sähköisen sponsorointihakemuksen.

Hakemuksia käsitellään kvartaaleittain. Olemme teihin yhteydessä, kun hakemuksenne on käsitelty. Mikäli yhteistyöideallasi on erityinen kiire ja sen huomioarvo poikkeuksellinen, voit olla yhteydessä ensto@ensto.com.

Sponsorointihakemus