Vastuullinen hankinta

Toimimme vastuullisesti.

Pyrimme varmistamaan, että toimittajamme, alihankkijamme ja yhteistyökumppanimme toimivat tiukkojen liiketoiminnan vastuullisuutta koskevien vaatimusten mukaisesti. Toimittajien valinnassa painotamme laatua, luotettavuutta, toiminnan läpinäkyvyyttä ja luovuutta.

Olemme sitoutuneet toiminnan läpinäkyvyyteen ja pyrimme luomaan pitkäaikaisia, avoimia, oikeudenmukaisia ja molemmille osapuolille kannattavia kumppanuuksia sekä etsimään uusia yhteistyötapoja.

Kannamme vastuun toimistamme, noudatamme määräyksiä ja parhaita käytäntöjä sekä minimoimme toimintamme ympäristövaikutukset. Kehitämme jatkuvasti prosessejamme sekä tapaa, jolla teemme yhteistyötä toimittajiemme ja kumppaneidemme kanssa, jotta projektimme onnistuisivat parhaalla mahdollisella tavalla.

Keskeiset painopistealueet


Yhteistyö toimittajiemme kanssa

Enston toimittajat ovat tärkeä osa yrityksemme toimitusketjua. Toimittajiemme avulla voimme tarjota asiakkaillemme laadukkaita tuotteita, ratkaisuja ja palveluita. Ensto tekee tällä hetkellä yhteistyötä noin 3 000 ulkopuolisen toimittajan kanssa. He toimittavat yrityksellemme esimerkiksi raaka-aineita, komponentteja, moduuleja ja palveluita. Näistä 167 on luokiteltu keskeisiksi toimittajiksi.

Pyrimme sidosryhmiemme kanssa yhteistyössä luomaan pitkäaikaisia kumppanuussuhteita, takaamaan tuotteiden laadun ja luomaan kestävän toimitusketjun. Hankintojen osalta tämä tarkoittaa etenkin sitä, että toimittajia kohdellaan tasavertaisesti ilman syrjintää ja että ostopäätökset perustuvat avoimiin ja selkeisiin kriteereihin.

Toimittajien tuottama laatu

Kestävä kehitys ja ennakoiva toimitusriskien hallinta parantavat Ensto-konserniin kuuluvien yritysten toiminnan laatua ja toimitusvarmuutta.

Ensto on sitoutunut varmistamaan materiaalien vaatimustenmukaisuuden sekä noudattamaan ihmisoikeuksia ja tiukkoja sosiaali- ja ympäristönormeja, kuten YK:n Global Compactin periaatteita. Odotamme, että sisäiset ja ulkoiset sidosryhmämme pyrkivät samaan ja noudattavat lakisääteisiä vaatimuksia.

Toimittajien toiminnan laatu heijastuu Enston asiakkaiden tyytyväisyyteen.

Lue lisää