Paras työntekijäkokemus

Me huolehdimme työntekijöistämme.

Me Enstolla pidämme työntekijöitä yrityksen merkittävimpänä voimavarana. Perheyrityksenä arvostamme sitä omistautumista, motivaatiota ja henkeä, jota Enston työntekijät osoittavat päivittäisessä työssään. Uskomme, että tyytyväiset, onnelliset ja ammattitaitoiset työntekijät palvelevat asiakkaitamme parhaiten.

Arvostamme henkilöstömme monimuotoisuutta, avoimuutta ja ammattitaitoa sekä työn mielekkyyttä. Kohtelemme toisiamme kunnioittavasti, ja toivotamme uudet työntekijät lämpimästi tervetulleiksi osaksi Enston suurta perhettä. Välitämme työntekijöistämme aidosti, ja otamme yhdessä työntekijöidemme kanssa vastuun heidän hyvinvoinnistaan. Teemme kaikkemme tarjotaksemme turvallisen ja palkitsevan työympäristön sekä laadukasta työterveyshuoltoa.

Haluamme olla houkutteleva työnantaja niin nykyisille kuin potentiaalisillekin työntekijöille.

Mielestämme luottamuspääomaan, luovuuteen ja yhdessä menestymiseen perustuva yhteistyö asiakkaiden, tavarantoimittajien, opiskelijoiden sekä paikallisten yhteisöjen kanssa on olennainen osa parasta työntekijäkokemusta.

Keskeiset painopistealueet


Enston henkilöstö – monimuotoisuus on vahvuus

Uskomme, että sitoutunut ja osaava henkilöstö on avain menestykseen. Näemme monimuotoisuuden vahvuutena, joka auttaa meitä houkuttelemaan yritykseen lahjakkaimmat ja motivoituneimmat työntekijät. Velvollisuutemme on tarjota työntekijöillemme työympäristö, jossa jokaisen yksilön panos ja osallistuminen saavat ansaitsemansa arvostuksen, palkkion ja kannustuksen.

Ensto työllistää yhteensä noin 1 400 intohimoisesti työhönsä suhtautuvaa ammattilaista 19 maassa Euroopassa, USA:ssa ja Aasiassa. Suurin osa työntekijöistämme toimii Virossa (32 %), Suomessa (23 %) ja Ranskassa (21 %).

Enstosta parempi työpaikka yhteistyössä työntekijöiden kanssa

Henkilöstöpalaute on yksi tärkeimmistä tekijöistä henkilöstön hyvinvoinnin varmistamisessa. Me Enstolla uskomme, että työntekijät tekevät parhaansa, kun heille merkitykselliset asiat otetaan työpaikalla hyvin huomioon. Henkilöstökyselymme auttavat meitä keräämään arvokasta tietoa työntekijöidemme mielipiteistä ja henkilöstöllemme tärkeimmistä asioista. Tulosten avulla voimme kohdistaa toimenpiteet sellaisiin alueisiin, joiden kehittäminen tekee Enstosta paremman työpaikan.

Työntekijöiden hyvinvointi

Me Enstolla uskomme, että tyytyväiset, onnelliset ja terveet työntekijät ovat tuottavampia ja heidän ansiostaan asiakkaatkin ovat tyytyväisiä. Työhyvinvointi sisältää useita ennaltaehkäiseviä, kattavia ja järjestelmällisiä toimia, jotka koskevat kaikkia organisaatioon kuuluvia henkilöitä.

Ensto tukee työntekijöidensä työhyvinvointia tarjoamalla erilaisia keinoja ja mahdollisuuksia, joiden avulla työntekijät voivat ylläpitää ja kehittää taitojaan ja osaamistaan. Työntekijöidemme on mahdollista osallistua oman työnsä kehittämiseen ja muihin kehitysprojekteihin.

Turvallinen työpaikka

Työntekijöidemme terveys ja turvallisuus ovat meille erittäin tärkeitä. Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa. Arvioimme ja kehitämme turvallisuustoimintaamme jatkuvasti parantaaksemme työterveyttä ja turvallisuutta koskevia olosuhteita.

Kehitämme jatkuvasti yrityksemme käyttämiä prosesseja ja menetelmiä parantaaksemme työntekijöidemme työterveyttä ja -turvallisuutta koskevia olosuhteita. Kehitystyön kulmakiviä ovat työterveys- ja turvallisuushavaintojen raportointi ja tehokas käsittely, työterveys- ja turvallisuuskierrokset, riskikartoitukset, auditoinnit sekä työntekijöiden keskuudesta valitut, koulutetut työterveys- ja turvallisuuslähettiläät. Tarjoamme työntekijöillemme myös säännöllistä turvallisuuskoulutusta.

Osaamisen johtaminen

Haluamme tavoittaa parhaat osaajat, kehittää heidän osaamistaan ja pitää heidät Enston palveluksessa. Pitkän aikavälin osaamisen johtamisella on keskeinen rooli tässä työssä, ja pyrimmekin sijoittamaan kuhunkin tehtävään oikeanlaisen osaajan.

Enston työntekijät ovat oman alansa huippuammattilaisia. Vähintään kerran vuodessa käytävissä kehityskeskusteluissa kartoitetaan yhdessä ne osa-alueet, joissa osaamista voidaan edelleen kehittää ja sovitaan keinot tavoitetason saavuttamiseksi. Ensto tarjoaa henkilöstölleen myös laadukasta koulutusta työhön liittyvistä asioista. Lisäksi pyrimme lisäämään työtekijöidemme sitoutumista ja osaamista mm. työnkierrolla.

Innovatiivisen työympäristön vaaliminen

Me Enstolla haluamme vaalia luovuutta työpaikalla. Kannustamme työntekijöitämme jakamaan ideoitaan ja ajatuksiaan siitä, miten voisimme työskennellä tehokkaammin, turvallisemmin ja ympäristöystävällisemmin ja palvella asiakkaitamme paremmin sekä siitä, millaiset uudet ratkaisut hyödyttäisivät asiakkaitamme.

Ympäristötietoisuuden lisääminen

Koulutus ja tiedon jakaminen ovat ratkaisevassa asemassa, kun pyritään lisäämään tietoutta ympäristöön liittyvistä haasteista ja riskeistä, sillä välittäminen alkaa tiedostamisesta ja ymmärtämisestä. Muutos voidaan saada aikaan vaikuttamalla asenteisiin ja käyttäytymismalleihin. Kun opitaan, että jopa pienillä arkipäiväisillä valinnoilla voi olla ympäristön kannalta suuri vaikutus, ollaan oikealla tiellä.

Työtä koskevat periaatteet

Me Enstolla emme hyväksy ihmisoikeuksien loukkaamista tai työlainsäädännön rikkomista missään toimitusketjumme vaiheessa. Noudatamme Kansainvälisen työjärjestön (ILO) asettamia palkkaukseen liittyviä alaikärajoja sekä paikallisia lakeja silloin, kun ne ovat tiukempia kuin ILO:n määräykset. Edellytämme myös, että tavarantoimittajamme noudattavat näitä periaatteita, jotka on esitetty yrityksemme toimittajia koskevissa Ensto Code of Conduct -toimintaohjeissa.

Emme käytä pakkotyövoimaa missään muodossa, ja edellytämme liikekumppaneidemme toimivan samoin. Enston maksamat palkat perustuvat yksilöllisiin työsopimuksiin ja/tai paikallisiin työehtosopimuksiin (jos saatavilla). Odotamme toimittajiemme noudattavan vähimmäispalkkoja koskevia paikallisia määräyksiä.