Lean-valmistus ja -toimitus

Tavoitteenamme on tuotantotoiminnan erinomaisuus.

Jatkuva parantaminen on keskeinen osa kaikkea toimintaamme. Pyrimme jatkuvasti minimoimaan toimintamme haitalliset ympäristövaikutukset kapasiteetin ja resurssien tehokkaalla käytöllä ja tuottamalla mahdollisimman vähän jätettä. Hyödynnämme myös kiertotalouden tarjoamia mahdollisuuksia. Panostamme tuotantoprosessien tehokkuuteen ja laatuun, toiminnan ketteryyteen ja toimitusten oikea-aikaisuuteen, ja teemme sen, minkä lupaamme asiakkaillemme.

Haluamme tarjota asiakkaillemme laadultaan, hinnaltaan ja toimitusajaltaan markkinoiden parhaita tuotteita. Lean-ajattelussa tämä saavutetaan keskittymällä hukan tunnistamiseen ja eliminoimiseen.

Tavoitteenamme on maailmanluokan valmistus- ja toimitusprosessit.

Keskeiset painopistealueet


Lean-valmistus

Tehokas ja hyvin organisoitu toiminta on olennainen osa Enston yrityskulttuuria. Teemme kovasti töitä lyhentääksemme toimitusaikoja ja parantaaksemme tuotannon joustavuutta ja toimitusvarmuutta, jotta pystymme vastaamaan asiakkaidemme nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin.

Edistääksemme Lean-valmistusta toiminnassamme olemme laatineet koko yritystä koskevan toiminnalliseen erinomaisuuteen pyrkivän sisäisen ohjelman ”Ensto Operational Excellence (EOX)”. Ohjelmassa on kyse jatkuvasta parantamisesta, ja se keskittyy arvon lisäämiseen ja hukan vähentämiseen. Ohjelma hyödyttää asiakkaitamme lyhentämällä toimitusaikoja sekä parantamalla joustavuutta ja laatua.

Laatuun keskittyminen

Tarjoamiemme tuotteiden, palveluiden ja ratkaisujen laatu on yksi liiketoimintamme kulmakivistä. Meille on tärkeää laadun varmistaminen, sillä ymmärrämme, että tuotteidemme ja toimitustemme laadulla on merkitystä myös asiakkaidemme liiketoiminnalle.

Tavoitteenamme on ratkaista asiakkaan ongelma nopeasti ja sujuvasti ja varmistaa siten asiakkaan tyytyväisyys. Pyrimme tunnistamaan mahdolliset vaaralliset, kalliit ja yleiset tuoteviat mahdollisimman nopeasti minimoidaksemme niiden haitalliset vaikutukset. Teemme parhaamme estääksemme ongelmien toistumisen pureutumalla niiden taustalla vaikuttaviin syihin.

Toimitukset

Yksi keskeisimmistä strategisista hankkeistamme on toimitusketjumme kaikkien vaiheiden tehokkuuden ja ketteryyden parantaminen. Pyrimme jatkuvasti parantamaan yrityksemme palveluominaisuuksia, kuten toimitusaikoja, pienten tilausten käsittelyä ja varastointistrategioita, sekä varmistamaan sen, että toiminnan tuottavuus pysyy keskeisenä tavoitteena kaikissa yrityksen toimintatiimeissä.

Otamme kestävän kehityksen huomioon toimitustemme suunnittelussa. Pyrimme optimoimaan toimituserien koot ja välttämään lentorahtia aina, kun se on mahdollista. Ympäristönäkökohta on yksi perusteista, joilla Ensto valitsee logistiikkakumppaninsa. Edellytämme, että kuljetuskumppanimme ovat tietoisia ympäristöasioista ja vähentävät konkreettisilla toimilla kuljetuksen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä. Kuljetustapa valitaan asiakkaan tarpeiden perusteella.