Kestävä kehitys Enstolla

Rakentamassa kestävämpää maailmaa. Sähköllä.

Parempaa elämää sähköllä. Vastuullisesti.

Kestävä kehitys tarkoittaa meille vastuullisuutta kaikissa toimissamme. Etsimme jatkuvasti keinoja energiankulutuksemme vähentämiseksi ja toimintamme tehokkuuden parantamiseksi. Vastuullisuus on osa jokapäiväistä toimintaamme.

Edistämme paremman yhteiskunnan rakentamista tarjoamalla älykkäitä sähköistysratkaisuja ja -palveluita, parantamalla energiatehokkuutta ja keskittymällä kestävään kehitykseen. Valmistamme älykkäitä, kierrätettäviä, luotettavia ja innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja, joilla on pitkä käyttöikä ja alhainen ympäristövaikutus elinkaarensa aikana.

Teemme kaikkemme johtaaksemme liiketoimintaamme eettisesti arvoketjun kaikilla osa-alueilla. Kunnioitamme ihmisoikeuksia ja panostamme siihen, että työskentely Enstolla on terveellistä ja turvallista. Edellytämme toimittajiemme ja yhteistyökumppaniemme kunnioittavan arvojamme, toimintaperiaatteitamme ja toimintatapojamme sitoutuessaan liiketoimintaan kanssamme.

Enston kestävän kehityksen teemat

Enston kestävän kehityksen viitekehys on johdettu Enston liiketoimintastrategiasta. Viitekehys muodostuu neljästä pääteemasta, joiden painopistealueiksi olemme valinneet keskeisten sidosryhmiemme tarpeet ja vaatimukset. Jalkautamme painopistealueisiin liittyvät toimintasuunnitelmat organisaation kaikille tasoille.

Enston kestävän kehityksen teemat


Paras työntekijäkokemus

Paras työntekijäkokemus -teemassa on tavoittaa parhaat osaajat, kehittää heidän osaamistaan ja pitää heidät Enston palveluksessa. Voimme saavuttaa tämän tarjoamalla työntekijöillemme tasavertaisia mahdollisuuksia ja koulutusta sekä panostamalla heidän hyvinvointiinsa ja työtyytyväisyyteensä. Lisäksi tavoitteenamme on työntekijöidemme ja muiden sidosryhmiemme ympäristötietoisuuden lisääminen.

Lue lisää

Älykkäät ratkaisut

Älykkäät ratkaisut -teema keskittyy asiakkaiden tukemiseen kestävässä kehityksessä tarjoamalla älykkäitä ja turvallisia sähköistysratkaisuja, joiden elinkaarenaikainen ympäristövaikutus on pieni. Etsimme keinoja parantaa tuotteidemme ja ratkaisujemme energiatehokkuutta älykkään teknologian avulla. Otamme huomioon tuotteidemme ympäristövaikutukset jo tuotekehitysprosessin alussa, jotta pystymme paremmin hallitsemaan tuotteidemme elinkaarta.

Lue lisää

Vastuullinen hankinta

Vastuullinen hankinta -teemassa keskitymme lisäämään hankintatoimiemme läpinäkyvyyttä. Pyrimme luomaan selkeät, läpinäkyvät ja oikeudenmukaiset kriteerit toimittajien valintaan ja hallintaan. Varmistamme, että kaikki toimitusketjun toimijat saavat tiedon toimittajien valintaan liittyvistä kriteereistä ja että kaikki toimijat ymmärtävät ne ja noudattavat niitä.

Lue lisää

Lean-valmistus ja -toimitus

Lean-valmistukseen ja -toimitukseen liittyvän teeman puitteissa keskitymme toimimaan tehokkaasti vähentämällä energiankulutusta ja materiaalihukkaa, minimoimalla toiminnan ympäristövaikutukset sekä hyödyntämällä kiertotaloutta. Panostamme tuotantoprosessien laadun ja tehokkuuden ylläpitämiseen sekä kehitämme jatkuvasti toimintaamme takaamaan turvalliset työolosuhteet.

Lue lisää

Vastuullisuusraportit