Ensto LVAC-sähkönlaatu – luotettavaa ja turvallisempaa sähkönjakelua pienjännitteelle


LVAC (low voltage alternating current) on optimaalinen ratkaisu haja-asutusalueiden pienjännitteiseen sähkönjakeluun. Sähkön laatua parantava ratkaisu korjaa nopeasti asiakkaan ongelmat mm. parantaen oikosulkuvirtaa.

Ratkaisu mahdollistaa vähäiset investointikustannukset, sillä sähkönlaatutuotteet voidaan sijoittaa uudelleen seuraavaan kohteeseen, mikäli verkko saneerataan myöhemmin – kustannustehokasta ja ekologista. Ei enää epäsymmetriää ja välkkyviä valoja, helposti asennettavat tuotteemme ratkaisevat ongelmat nopeasti ja luotettavasti sekä tekevät asiakkaistasi tyytyväisiä.

Miksi valita vaihtosähköön perustuva LVAC-sähkönlaadun ratkaisu?


Sähkönlaatutuotteet:

 • Eliminoivat yleisimmät laatuongelmat sähkönjakelussa nopeasti.
 • Korjaavat jännitteen epäsymmetriaa kolmivaiheverkoissa.
 • Vähentävät harmonista kokonaissäröä.
 • Lisäävät turvallisuutta parantaen oikosulkuvirtaa.
 • Ovat kierrätettäviä.
 • Ovat ekologisia.
 • Ovat kytkettävissä Ensto Utility Manageriin.

Ensto Phase Balancer -virrantasaaja


Ensto Phase Balancer -virrantasaaja korjaa jännitteen epäsymmetriaa kolmivaiheverkoissa ja parantaa turvallisuutta kasvattaen oikosulkuvirtaa. Virrantasaaja auttaa kuluttajia saamaan paremman laatuista sähköä ja vähentää sähkönjakeluyhtiöille sähkökatkoksista tulevia reklamaatioita ja sanktioita.

Rinnakkaisliitäntä helpottaa laitteen asentamista ja korjaa loppukäyttäjän ongelmat nopeasti ja tehokkaasti. Virrantasaaja on suojattu ylikuormitukselta ja palautuu automaattisesti ilman jakeluyhtiön huoltotoimenpiteitä.

 • Monipuolinen ja tehokas – Maksimoi kapasiteetin, vähentää jakeluhäviötä ja harmonista kokonaissäröä. 
 • Turvallinen – Lisää turvallisuutta parantaen oikosulkuvirtaa ja korjaa jännitteen epäsymmetriaa kolmivaiheverkoissa.
 • Kustannustehokas – Pieni investointi, merkittävä parannus sähkönlaadussa.

 

Tuotesivut

Katalogi

Ensto Voltage Controller -jännitesäätäjä


Tehokas Jännitesäätäjä on ratkaisu yksivaiheiselle pienjännitteelle, jossa esiintyy yli- tai alijännitettä. Laite pienentää sähkön häviöitä ja siinä on korkea hyötysuhde.

Jännitesäätäjän toiminta perustuu säästömuuntajaan, jonka suhdetta muutetaan puolijohdekytkimillä. Laite mittaa verkon jännitettä jatkuvasti ja aktivoi säätötoimintonsa tarpeen mukaan. Tuote asennetaan lähelle loppuasiakasta olemassa olevaan verkkoon ja sopii sekä ilmajohtoverkkoihin että maakapeliverkkoihin tai niiden yhdistelmäasennuksiin.

 • Kompakti – Kevyt, tehokas, kaksoiseristetty – ei tarvetta maadoitukselle.
 • Ekologinen – Ilmajäähdytteinen, ympäristöystävälliset materiaalit, kierrätettävissä.

Tuotesivut

Ensto Utility Manager

Ensto Utility Manager


Ennakoivaa huoltoa ja älykästä kommunikointia sähköverkon hallintaan

Ensto Utility Manager on pilvipohjainen digitaalinen palvelu, joka mittaa, ohjaa ja ennakoi. Alusta vastaanottaa jatkuvaa mittaus- ja tilatietoa Enston LVDC-älyverkon, LVAC-sähkönlaadun sekä Verkostoautomaation tuotteilta, sekä tehostaa työtä ennakoiden ja paikantaen mahdolliset viat. Tämä lyhentää sähkönjakelun keskeytyksiä – reklamaatiot vähenevät ja asiakkaat saavat tasalaatuista sähköä. Ensto Utility Manager mahdollistaa verkon ja sen asiakkaiden datan yksityiskohtaisen tarkastelun ja hallinnan. Tämä tukee laskutusta ja priorisointia sekä mahdollistaa täysin uudenlaisten palveluiden kehityksen. LVAC-sähkönlaadun kaikki laitteet voidaan kytkeä Ensto Utility Manager -järjestelmän kautta verkkoyhtiön SCADA-järjestelmään.

Ota yhteyttä myyntiimme ja kysy lisää!