5-napainen sokea laippakiinnityssovite

Aukkoaihio ø 16,5 mm kiinteän asennuksen kaapelille. Läpivienti kalvotiivisteellä PMR1237. Kiinnitysaukon mitat kuten NK5P.W laippakiinnityssovitteessa. Sokealla laippakiinnityssovitteella voidaan esim. EnstoNet-valaisin muuntaa perinteisen asennuksen valaisimeksi. Paino 4,1 g.

Tuotteet