SBK ja SBKP halkaisijan kasvatuspakkaukset

Halkaisijan kasvatuspakkausta SBK käytetään yhdessä HJ33 tyyppisen jatkospakkauksen kanssa, kun pienempi PEX-eristeinen kolmijohdinkaapeli jatketaan suuremman PEX-eristeisen kolmijohdinkaapelin kanssa.

Halkaisijan kasvatuspakkausta SBKP käytetään yhdessä HJT33 tai HJT31 tyyppisen sekajatkospakkauksen kanssa, kun pienempi paperivyöeristeinen kolmijohdinkaapeli jatketaan suuremman PEX-eristeisen kolmijohdinkaapelin tai kolmen yksijohdinkaapelin kanssa.

Halkaisijan kasvatuspakkausta voidaan käyttää myös jatkettaessa kaksi kolmikaapelia, joiden johdinkoko on pienempi kuin varsinaisen jatkospakkauksen edellyttämä johdinkoko. Tällaisessa tapauksessa tarvitaan kaksi halkaisijan kasvatuspakkausta.Tuotteet