Ohjaustavat


1–10 V säätö

 • Yleinen analoginen säätömenetelmä loistelamppujen valonsäätöön
 • Vaatii valaisimelta säätöön soveltuvan elektronisen liitäntälaitteen
 • Rasiakalustevalmistajia on useita
 • Kaikki markkinoilla olevat analogiset 0–10 V ohjaukset eivät sovi EN 60929 mukaisten 1–10 V elektronisten liitäntälaitteiden ohjaukseen (liitäntälaitteet syöttävät jännitettä ohjauspiiriin)
 • Erot kaapeloinnin pituudessa eri valaisimien välillä näkyvät eroina valaisimien kirkkaudessa
 • Ryhmässä voi olla vain yksi ohjain (ohjauspiste)

Suora painikeohjaus

 • Ei erillisiä ohjaimia tai säätimiä
 • Ohjauksessa käytetään yksinkertaisia palautusjousella varustettuja 1-kytkimiä tai vetokytkimiä
 • Ohjauspiirissä on vain yksi johdin (tai kaksi johdinta)
 • Eri valmistajia. Osaa liitäntälaitteista ohjataan vaiheella, osaa nollalla tai molemmilla
 • Ohjauspainikkeessa ei saa olla merkkilamppua
 • Liitäntälaitemäärä vaihtelee valmistajakohtaisesti (samaan ohjausryhmään)

DSI

 • Digitaalisten ohjauskomentojen ansiosta kaikki valaisimet säätyvät samalla tavalla
 • Ohjausvirtapiirin pituus ei vaikuta säätötulokseen
 • Kytkennässä ei tarvitse ottaa huomioon ohjausväylän napaisuutta
 • Myös tietokoneella ohjattavissa
 • Samassa järjestelmässä voi olla yhteensä yli 64 liitäntälaitetta ja ohjainta
 • Osilla ei ole osoitetta
 • Monikanavaisessa järjestelmässä tarvitaan jokaiselle kanavalle oma ohjausvirtapiiri ohjaimelta valaisimelle
 • Ei vaadi ohjelmointia
 • Standardoimaton ohjausperiaate

DALI

 • Osoitteellinen valaistuksenohjausjärjestelmä 64 osoitetta/järjestelmä
 • Reitittimellä saadaan laajennettua. Yhdessä reitittimessä on kaksi DALI väylää
 • Eri valmistajien komponentteja voidaan liittää samaan järjestelmään (ohjaimien tulee olla samalta valmistajalta)
 • Asennusta on helppo muuttaa ja ohjausväylällä ei ole napaisuutta, jotka lisäävät joustavuutta
 • Yksi ohjausväylä, mikä säästää kaapelointikustannuksissa
 • Voidaan liittää sovittimella kiinteistöautomaatiojärjestelmään (LonWorks, EIB)
 • Ohjelmoidaan tietokoneella ennen käyttöönottoa ja eri valmistajat ohjelmoivat eri tavalla

DMX

 • 512 kappaletta 8-bittisiä kanavia
 • Ohjattava laite käyttää yhtä tai useampaa DMX-kanavaa
 • Käytetään kolme napaista XLR-liitintä
 • Yleisesti käytössä teatterivalaistuksessa 
 • Useita ohjausmahdollisuuksia: valopöytä, ohjelmat jne
 • Sopii hyvin ledien RGB-ohjaukseen