Valaistusopas


Suureita ja yksiköitä


Yleisiä suureita ja yksiköitä, joita käytetään valaistustekniikassa ja -suunnittelussa.

Lue lisää

Direktiivit ja määräykset


Yleisimmät valaistusta koskevat EU-direktiivit ja määräykset, jotka sitovat jäsenvaltioita.

Suomen valoteknisen seuran sivusto

IP-luokat


Valaisinta koskevat kotelointi- ja suojausluokat.

Lue lisää

Ohjaustavat


Yleisemmin käytettyjä valaistuksenohjaustapoja ja niiden ominaisuuksia.

Lue lisää

Energiatehokkuus


Valaistuksen suunnittelu ja toteutus energiatehokkuuden kannalta. Kappaleessa annetaan työkalu/mittarit, joilla valaistuksen energiatehokkuutta voidaan mitata ja vertailla.

Lue lisää

Suositellut valonsäätimet


Lista valonsäätimistä, jotka ovat yhteensopivia Enston Triac-himmennettävien valaisimien kanssa.

Lue lisää (pdf)

Vianhakuohjeita


Suomen Valoteknillisen seuran tarkistuslista toimenpiteistä tilanteesta, jossa lamput eivät syty tai toimi oikein elektronisella liitäntälaitteella varustetussa valaisimessa. 

Lue lisää

Laadukas valaistus energiatehokkaasti


Energiatehokas valaistus syntyy monesta tekijästä, älä tuijota pelkästään valotehokkuutta. Energiatehokas valaistus syntyy laadukkaista tuotteista, hyvästä suunnittelusta ja toteutuksesta, asianmukaisesta huollosta sekä energiatehokkuutta tukevasta käytöstä.

Lue lisää (pdf)

Sisävalaistusstandardi SFS-EN 12464-1-2011


Sisävalaistusstandardista SFS-EN 12464-1-2011 poimittuja käsitteitä, kuten valaistusvoimakkuus, häikäisy ja muodonanto. Kappale sisältää ohjeistusta kuinka nämä käsitteet tulee ottaa huomioon valaistusta suunniteltaessa, ja kappaleessa on myös esimerkkejä eri tilojen, alueiden, tehtävien ja toimintojen valaistusvaatimuksista.

Lue lisää

Näin vertailet eri ledivalaisimia


Teknologiateollisuuden valaisinvalmistajien toimialaryhmä on luonut oppaan, joka tarjoaa työkalun ledivalaisimien tekniseen ja laadulliseen vertailuun. Se toimii myös helppona ja nopeana tarkistus- ja muistilistana valaistusta suunnitteleville ja valaistushankintoja tekeville.

Näin vertailet ledivalaisimia 3.0 (pdf)