Ensto Phase Balancer -virrantasaaja

Virrantasaaja on suunniteltu takaaman tasaisen sähkönsaannin. Laite on suunniteltu korjaamaan jännitteen epäsymmetriaa kolmivaiheverkoissa, parantamaan oikosulkuvirtaa sekä vähentämään harmoonista kokonaissäröä (THD).
Se asennetaan olemassa olevan verkon rinnalle kolmivaiheiseen pienjänniteverkkoon, missä jännitevaihtelut ovat yleisimpiä.

Ensto Phase Balancer -virrantasaaja

Tuotteet