STKIVR sisäpäätepakkaukset 1+1 johdin

Lämpökutistepäätepakkausta käytetään 1.5 kV muovieristeisten kaapeleiden päättämiseen sisätiloissa. Pääte sopii yksijohtimisille konsentrisella johtimella varustetuille kaapeleille.

Pääte sisältää kaksi momenttiruuveilla varustettua kaapelikenkää, jotka sopivat sekä Al- että Cu-johtimille ja kaksi lämpökutisteletkua.

STKIVR sisäpäätepakkaukset 1+1 johdin

Tuotteet