Ensto sähkön laatu – luotettavaa ja turvallisempaa sähkönjakelua pienjännitteelle


Enston sähkön laadun ratkaisut ovat optimaalisia ratkaisuja haja-asutusalueiden pienjännitteiseen sähkönjakeluun. Sähkön laatua parantava ratkaisu korjaa nopeasti asiakkaan ongelmat mm. parantaen oikosulkuvirtaa.

Ratkaisu mahdollistaa vähäiset investointikustannukset, sillä sähkönlaatutuotteet voidaan sijoittaa uudelleen seuraavaan kohteeseen, mikäli verkko saneerataan myöhemmin – kustannustehokasta ja ekologista. Ei enää epäsymmetriää ja välkkyviä valoja, helposti asennettavat tuotteemme ratkaisevat ongelmat nopeasti ja luotettavasti sekä tekevät asiakkaistasi tyytyväisiä.

Miksi valita Enston sähkön laadun -ratkaisu?


 • Eliminoivat yleisimmät laatuongelmat sähkönjakelussa nopeasti.
 • Korjaavat jännitteen epäsymmetriaa kolmivaiheverkoissa.
 • Vähentävät harmonista kokonaissäröä.
 • Lisäävät turvallisuutta parantaen oikosulkuvirtaa.
 • Ovat kierrätettäviä.
 • Ovat ekologisia.

Ensto Phase Balancer -virrantasaaja


Ensto Phase Balancer -virrantasaaja korjaa jännitteen epäsymmetriaa kolmivaiheverkoissa ja parantaa turvallisuutta kasvattaen oikosulkuvirtaa. Virrantasaaja auttaa kuluttajia saamaan paremman laatuista sähköä ja vähentää sähkönjakeluyhtiöille sähkökatkoksista tulevia reklamaatioita ja sanktioita.

Rinnakkaisliitäntä helpottaa laitteen asentamista ja korjaa loppukäyttäjän ongelmat nopeasti ja tehokkaasti. Virrantasaaja on suojattu ylikuormitukselta ja palautuu automaattisesti ilman jakeluyhtiön huoltotoimenpiteitä.

 • Monipuolinen ja tehokas – Maksimoi kapasiteetin, vähentää jakeluhäviötä ja harmonista kokonaissäröä. 
 • Turvallinen – Lisää turvallisuutta parantaen oikosulkuvirtaa ja korjaa jännitteen epäsymmetriaa kolmivaiheverkoissa.
 • Kustannustehokas – Pieni investointi, merkittävä parannus sähkönlaadussa.

 

Tuotesivut

Esite

Ensto Voltage Controller -jännitesäätäjä


Tehokas Jännitesäätäjä on ratkaisu yksivaiheiselle pienjännitteelle, jossa esiintyy yli- tai alijännitettä. Laite pienentää sähkön häviöitä ja siinä on korkea hyötysuhde.

Jännitesäätäjän toiminta perustuu säästömuuntajaan, jonka suhdetta muutetaan puolijohdekytkimillä. Laite mittaa verkon jännitettä jatkuvasti ja aktivoi säätötoimintonsa tarpeen mukaan. Tuote asennetaan lähelle loppuasiakasta olemassa olevaan verkkoon ja sopii sekä ilmajohtoverkkoihin että maakapeliverkkoihin tai niiden yhdistelmäasennuksiin.

 • Kompakti – Kevyt, tehokas, kaksoiseristetty – ei tarvetta maadoitukselle.
 • Ekologinen – Ilmajäähdytteinen, ympäristöystävälliset materiaalit, kierrätettävissä.

Tuotesivut