Verkostoautomaatio – lyhentää sähkökatkon kestoa


Enston älykkäät verkostoautomaatioratkaisut kuten Auguste-kuormanerottimet ja Smartcloser-pylväskatkaisijat tekevät sähkönjakeluverkosta luotettavamman ja turvallisemman, sillä ne lyhentävät tehokkaasti sähkökatkosten kestoa. Ratkaisut pienentävät ilmajohtoverkon huoltokustannuksia ja myös katkoksista aiheutuvat kulut vähenevät.

Keskeytymätön sähkönjakelu on jokaiselle asiakkaalle avainasia. Vahingon sattuessa suuri osa verkosta voi kärsiä keskeytyksistä, ja ongelmakohdan etsimiseen saattaa kulua paljon aikaa. Sähkölinjojen päälle kaatuvat puut, myrskyt ja lumikuormat ovat suurin syy pidempiaikaisissa sähkökatkoksissa, kun taas lyhyet muutaman sekunnin häiriöt johtuvat lähinnä ukkosesta ja linnuista.

Verkostoautomaatioratkaisumme ovat käytettävissä laajoina kokonaisratkaisuina, joissa voidaan käyttää molempia verkostoautomaatiolaitteita tai pienempänä ratkaisuna suojaamaan yksittäistä verkon osaa. Ratkaisut sopivat erinomaisesti Suomen haastaviin ympäristö- ja sääolosuhteisiin ja sopivat kaikentyyppisiin keskijänniteilmajohtoverkkoihin. 

Miksi valita verkostoautomaatio ratkaisuksi?

Enstolla on monen vuoden kansainvälinen kokemus verkostoautomaatiotuotteista ja -ratkaisuista, jotka parantavat KAH-arvoja sekä SAIDI- ja SAIFI-indeksejä luotettavasti. Verkostoautomaatio

  • lyhentää sähkökatkojen kestoa ja pienentää katkojen vaikutusaluetta
  • havaitsee viat 
  • erottaa automaattisesti vikaantuneen johto-osan ja vian paikantaminen helpottuu
  • vähentää kuluja
  • parantaa KAH-arvoa ja toimitusvarmuutta (sähkönjakelun keskeytyksestä aiheutuva haitta).

Ensto Auguste -kuormanerotin kaikkiin olosuhteisiin

Ensto Auguste -kuormanerotin on suunniteltu 630 A:n kuormitusvirran kytkentään ja katkaisuun keskijänniteilmajohtoverkossa. Mahdollisen vian sattuessa, kuormanerotin erottaa automaattisesti vikaantuneen johto-osan runkolinjasta.

Laitteella voidaan korvata perinteiset ilmajohtolinjojen käsi- ja kaukokäyttöerottimet. Modulaarirakenne mahdollistaa laitteen sovittamisen erilaisten verkkojen vaatimuksiin ja käyttötarkoituksiin. Kuormanerotin on täysin huoltovapaa ja täytetty matalapaineisella SF6-kaasulla, joka mahdollistaa vähintään 30 vuoden käyttöiän ilman kaasun täydennystä. Laitteessa on myös aina sisäänrakennettu omakäyttömuuntaja.

Yksi laitteen tärkeimmistä ominaisuuksista on suljettu rakenne, jonka ansiosta se soveltuu Suomen haastaviin ja kylmiin sääolosuhteisiin. Kuormanerotinta ei tarvitse huoltaa eikä akkuja tarvitse vaihtaa sen elinkaaren aikana. Perinteiset kaukokäyttöiset ilmajohtolinjojen kuormanerottimet tarvitsevat teknisen tarkastuksen joka toinen vuosi tai vähintään kerran kahdessa vuodessa, mikä tarkoittaa usein keskeytyksiä sähkönjakeluun sekä työkustannuksia laitteen tarkastuksista ja huollosta.

Auguste-kuormanerotin

Ensto Auguste Load Break Switch Disconnector

Älykäs Ensto Smartcloser -pylväskatkaisija helpottaa vian paikantamista

Ensto Smartcloser -pylväskatkaisija erottaa vikapaikat automaattisesti verkosta turvaten sähkönjakelun linjan alkupäässä. Pylväskatkaisijan avulla vikapaikka voidaan rajata aiempaa tarkemmin ja nopeammin, jolloin asiakkaiden kokemat häiriöt vähenevät.

Pylväskatkaisija asennetaan suoraan ilmajohtoverkkoon, eikä maakaapelipäätteitä tai perustustöitä tarvitse tehdä. Laite on kustannuksiltaan edullisempi kuin puistomuuntamoon asennettu katkaisija tai maakaapelointi. Se on myös nopein keino parantaa johtolähdön alkupään asiakkaiden sähkön laatua ja toimitusvarmuutta.

Kauko-ohjattavaan kuormanerottimeen verrattuna pylväskatkaisija havaitsee automaattisesti takanaan olevat viat, erottaa viallisen verkonosan ja toimii itsenäisenä suojalaitteena. Vikojen määrä ei vähene, mutta niiden vaikutusalue pienenee, eivätkä pylväskatkaisijan ”takana” tapahtuvat häiriöt vaikuta johdon alkuosan asiakkaille. Pylväskatkaisijaa voidaan käyttää myös kytkinlaitteena kuormakytkinerottimen tapaan.

Pylväskatkaisija on ohjelmoitu automaattisesti erottamaan vikapaikan avaamalla ja sulkemalla katkaisijan tarvittaessa useita kertoja. Jos vika on pysyvä, katkaisija jää auki. Ratkaisu on luotettava ja hyödynnettävissä missä tahansa keskijänniteilmajohtoverkossa.

Smartcloser-pylväskatkaisija 

Ensto Smartcloser Recloser

Luotamme asiakaslähtöiseen palveluun

Me Enstolla uskomme siihen, että sujuva yhteistyö on kaikkien etu. Tarjoamme ratkaisuja, jotka auttavat sähkönjakeluyhtiöitä tekemään kustannustehokkaita ja pitkäikäisiä investointeja täyttäen sekä lakisääteiset että kuluttajan vaatimukset. Varsinkin räätälöidyissä projekteissa on tärkeää tuntea asiakkaidemme toimintaympäristö ja toimintatavat.

Verkostoautomaation ratkaisut ovat aina yhdessä läpikäytäviä prosesseja, joissa asiantuntevat myyjämme palvelevat läpi projektin aina asennukseen ja käyttöönottoon saakka. Tekninen tuki ja asiantuntijuus ovat asiakkaiden saatavilla.

Ota yhteyttä myyntiimme!

 

 

Uutiset