Rekisteriseloste


Asiakkuus- ja partnerirekisteri, mediarekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Ensto Oy

Osoite:
Ensio Miettisen katu 2
06100 Porvoo

p. +358 204 76 21, s-posti: ensto@ensto.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Jukka Majander

Osoite:
Ensio Miettisen katu 2
06100 Porvoo

p. +358 204 762 583, s-posti: jukka.majander@ensto.com

3. Rekisterin nimi

Asiakkuus- ja partnerirekisteri, mediarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • Luoda, ylläpitää ja kehittää asiakas- ja partnerisuhteita

 • Seurata toimintaamme nykyisten asiakkaidemme ja partneriemme kanssa

 • Lähettää asiakasviestintää sekä asiakaskyselyitä

 • Markkinoida tuotteitamme ja palvelujamme heille ja tiedottaa Enston tapahtumista

 • Kriisiviestintä: Ottaa yhteyttä mahdollisen kriisin tapahtuessa.

 • myynnin KPI

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, asiakas- tai partnerisuhteeseen, lakiin tai muille henkilötietolain 8 §:ssä säädetyille perusteille.

5. Rekisterin tietosisältö

 • Asiakkaiden ja partnerien yrityksen nimi
 • Yhteyshenkilön nimi
 • Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti)
 • Enston yhteyshenkilö
 • Myyntitietoja
 • Asiakkaan ja partnerin yhteydenotot, asiakaskyselyjen tuloksetJulkaisut
 • Uutiskirjeet (avaukset, klikkaukset)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 • Henkilötietoja kerätään lähtökohtaisesti rekisteröidyltä itseltään
 • ERP, oman toiminnan kautta

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan vain Enston sisällä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojaamisen periaatteet

A: Manuaaliset aineistot
Manuaalinen aineisto, kuten sopimukset, pidetään aina lukitussa turvalokerossa. Tänne pääsy on rajattu - vain sopimuksista ja niiden käsittelystä vastuussa olevat ihmiset pääsevät niihin käsiksi.

B: ATK:lla käsiteltävät tiedot
Kuten muutkin Enston järjestelmät, ATK:lla käsiteltävät tiedot (CRM) on suojattu tarkoin. Myös CRM-järjestelmän sisällä on näkymät pitkälti käyttöoikeuksin suojattu, esimerkiksi tiettyihin myyntitietoihin.

---
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat henkilötiedot, pyytää tietojensa korjausta, täydentämistä tai poistoa sekä kieltää henkilötietojen käsittelyä suoramaintontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Pyynnön tai kiellon tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu ja se on lähetettävä yllä olevaan osoitteeseen.

 

Potentiaalisten asiakkaiden rekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Ensto Oy

Osoite:
Ensio Miettisen katu 2
06100 Porvoo

p. +358 204 76 21, s-posti: ensto@ensto.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Jukka Majander

Osoite:
Ensio Miettisen katu 2
06100 Porvoo

p. +358 204 762 583, s-posti: jukka.majander@ensto.com

3. Rekisterin nimi

Potentiaalisten asiakkaiden rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • Luoda asiakassuhteita

 • Markkinoida tuotteitamme ja palvelujamme potentiaalisille asiakkaillemme

 • Lähettää markkina- ja mielipidetutkimuksia

 • Tiedottaa Enston tapahtumista

5. Rekisterin tietosisältö

 • Potentiaalisen asiakkaan yrityksen nimi
 • Yhteyshenkilön nimi

 • Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti)

 • Enston yhteyshenkilö

 • Potentiaalisten asiakkaiden yhteydenotot

 • Markkina- ja mielipidetutkimusten tulokset

 • Yhteystietojen lähde

 • Projektityyppi

 • Arvio myyntimäärästä

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 • Henkilötietoja kerätään lähtökohtaisesti rekisteröidyltä itseltään
 • Oman toiminnan kautta (web, messut)

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan vain Enston sisällä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojaamisen periaatteet

A: Manuaaliset aineistot
Manuaalista aineistoa ei ole.

B: ATK:lla käsiteltävät tiedot
Kuten muutkin Enston järjestelmät, ATK:lla käsiteltävät tiedot (CRM) on tarkoin suojattu. Myös CRM-järjestelmän sisällä on näkymät pitkälti käyttöoikeuksin suojattu, esimerkiksi tiettyihin myyntitietoihin.

---
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat henkilötiedot, pyytää tietojensa korjausta, täydentämistä tai poistoa sekä kieltää henkilötietojen käsittelyä suoramaintontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Pyynnön tai kiellon tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu ja se on lähetettävä yllä olevaan osoitteeseen.