Ensto Workspaces Quick Designer Quide

Viiden askeleen suunnitteluketju


1. Valaistussuunnitelma

2. Valaistuksen ohjaukset

3. Valaistuksen syttymisryhmät ja/tai henkilökohtainen ohjaus

4. Gatewayden määrät ja sijoitukset kohteessa

5. Käyttöönotto

1. Tiloihin tehdään valaistussuunnitelma ja määritetään valaisimet. Järjestelmällä voi ohjata kaikkia DALI-valaisimia sekä mm. releillä ON/OFF (esim. sisustusvalaisimet). Katso lisää Workspaces-toimilaitteista.

2.
Workspaces-järjestelmässä on useita ohjaustapoja valaistukselle. Syttymisryhmiä voi ohjata automaattisesti mm. kalenteritoiminnoilla sekä läsnäolo- ja liikesensoreilla. Manuaalinen ohjaus onnistuu käyttökytkimillä ja älylaitteilla. Katso lisää esimerkkiehdotuksia ohjauksista erilaisissa tiloissa.

3.
Valaisimet tarvitsevat vain sähkönsyötön (230V) ja syttymisryhmät määritellään täysin vapaasti järjestelmän käyttöönotossa. Valaisimia voidaan sytyttää ja säätää yksitellen sekä isoimmissa ryhmissä. Tarvittaessa valaisimia voidaan lisätä tai poistaa järjestelmästä milloin vain ja uuden valaisimen käyttöönotto onnistuu jopa minuuteissa.

4. Workspaces gateway pystyy ohjaamaan satoja valaisimia yhdessä verkossa. Laajoissa järjestelmissä hyödynnetään multigateway-ominaisuutta, jolloin järjestelmän kokoa voidaan kasvattaa rajattomasti. Maksimirajat eivät siis tule suunnittelussa vastaan.

5. Käyttöönoton voi tehdä kuka vain perehtynyt henkilö eli erillistä järjestelmäasiantuntijan koulutusta ei vaadita. Enstolta löytyy myös oma partneriverkosto, jolta löytyy laajasti kokemusta suurienkin Workspaces-kokonaisuuksien käyttöönotosta ja autamme mielellämme tarvittaessa. Ensto LaaS 100 –ohjelmaan rekisteröidyt kohteet tulevat saamaan täyden tyytyväisyystakuun ja 24h reagointilupauksen kaikkia mahdollisia ongelmatilanteita varten.

FAQ: Kymmenen useimmin kysyttyä kysymystä Workspaces järjestelmästä


Q: Onko Workspaces tietoturvallinen?
A: Workspaces on hyvin tietoturvallinen järjestelmä. Kaikki tietoliikenne järjestelmän eri komponenttien välillä on suojattu käyttäen alan yleisesti hyväksymiä turvastandardeja, kuten SSL/TLS ja AES. Myös tiedonvaihto mobiiliapplikaation ja Workspaces-pilvipalvelun välillä on salattu samaan tapaan kuin verkkopankeissa.

Q: Miten järjestelmä toteuttaa GDPR:n vaatimuksia?
A: Workspaces-järjestelmä ei käsittele henkilötietoja, joten niiden osalta edes teoreettista varaa tietojen joutumisesta vääriin käsiin ei ole. Mobiiliapplikaatio hyödyntää paikkatietoa vain tunnistaessaan lähellään olevia laitteita voidakseen parantaa käyttäjäkokemusta tarjoamalla automaattisesti pääsyä ohjaamaan lähimpiä laitteita/huoneita. Tätä paikkatietoa ei välitetä Workspaces-pilvipalveluun vaan se käsitellään ainoastaan paikallisesti käyttäjän mobiililaitteessa.

Q: Häiritseekö Workspaces muita langattomia laitteita kuten Bluetooth tai WLAN?
A: Workspaces-signaali näkyy muille laitteille langattomana ”kohinana”, joten se ei häiritse eikä häiriinnyt muista samalla taajuuskaistalla olevista signaaleista. Järjestelmällä itsellään on käytössä kymmeniä kanavia eri taajuusalueilla sekä joustava monikanavatoiminto, joten tiedon siirtyminen Mesh-verkossa on nopeaa ja turvallista laajoissakin kokonaisuuksissa.

Q: Kuuluuko Workspaces-järjestelmään kuukausiveloituksia?
A: Järjestelmän käyttö ei vaadi kuukausittaisia veloituksia tai lisenssejä.

Q: Minkä kokoinen projekti on Workspaces-järjestelmälle sopiva?
A: Workspaces-järjestelmän aivot ja sydän on gateway(t) yhdistettynä pilvipalveluun. Tämän ansiosta järjestelmän kokoa voidaan kasvattaa teoriassa rajattomasti. Keskimäärin projektimme ovat vähintään satojen valaisimien kokonaisuuksia ja tuhansienkin valaisimien laajoja kokonaisuuksia meillä tehdään kasvavissa määrin.

Q: Kuinka kauan järjestelmän käyttöönotto kestää ja kuka sen voi tehdä?
A: Järjestelmän käyttöönotto riippuu kohteen laajuudesta. Me Enstolla annamme lupauksen omasta käyttöönotosta 2min/valopiste. Suosittelemme, että ensimmäisen vaiheen käyttöönotot suuremmissa kohteissa tapahtuvat joko Enston tai Enston partnerin toimesta. Tällöin asiakas varmistuu siitä, että kaikki laitteiston älykkäät ominaisuudet tulevat hänen käyttöönsä. Tuote on tosin rakennettu mahdollisimman yksinkertaiseksi ja järjestelmäasiantuntijan ammattitaitoa ei tarvita. Myöhemmin tapahtuvat tilojen muokkaukset onnistuvat kiinteistön ylläpitäjältä itseltään.  

Q: Onko gateway järjestelmässä pakollinen varuste?
A: Gateway on keskeinen varuste nykypäivän valaistuksen ohjauksessa ja muuntojoustavassa tilanhallinnassa. Se mahdollistaa meille suuren skaalautuvuuden vähäisillä komponenteilla. Ylläpito, raportointi ja tilanhallinta helpottuu myös. Me siis suosittelemme gatewayn pitämistä järjestelmässä myös käytön aikana.

Q: Osaako järjestelmä ennakoida huoltotoimia?
A: Workspaces-järjestelmä nopeuttaa huoltotoimia reagoimalla ongelmiin omatoimisesti. Järjestelmä hälyttää vikaantuneista laitteista heti ongelman ilmentyessä esimerkiksi viestillä kiinteistöstä ylläpitävälle taholle. Järjestelmä on myös mahdollista rakentaa siten, että mahdollisten vikatilanteiden varalta laite suojaa itseään ja toiminta on varmennettu myös vian sattuessa. Kysy tästä ominaisuudesta lisää Enston asiantuntijalta.

Q: Onko järjestelmä avoin vai voiko sillä ohjata vain Enston valaisimia?
A: Workspaces on avoin järjestelmä, jolla on avoin API-rajapinta kolmannen osapuolen laitteille. Me uskomme avoimen ja vahvan Mesh-verkon olevan keskeinen osa tulevaisuuden kiinteistöä ja haluamme luoda tälle kehitykselle avoimen ja monipuolisen järjestelmän. Ole yhteydessä rajapinnoista Enston asiantuntijaan.

Q: Mistä saan apua jos minulla tulee ongelmia järjestelmän kanssa?
A: Me haluamme taata sujuvan ja ongelmattoman järjestelmän käytön suunnittelupöydältä aina päivittäiseen käyttöön asti. Jos haluat keskustella järjestelmään liittyvistä kysymyksistä, niin paras tapa on olla suoraan meihin yhteydessä. Ole yhteydessä rajapinnoista Enston asiantuntijaan.