Johtotiejärjestelmät teollisuuden tarpeisiin


Johtotiereittien määrittely on tärkeä osa sähkösuunnitelmaa.  Niitä pitkin kaapelit viedään sähkökeskuksista kulutuspisteisiin. Erilaisia johtotiereittejä ovat mm. tikashyllyt, levyhyllyt, valaisinripustuskiskot sekä lankahyllyt. Hyllyjen materiaali on useimmiten teräs, mutta haastavissa teollisuusolosuhteissa suositaan myös alumiinista valmistettuja tikashyllyjä.

Sähkösuunnittelu modulaarisesti 3D-mallien avulla helpottaa rakenteiden hahmottamista, sekä konkretisoi ne. Samalla suunnitelmaa on helpompi esitellä tilaajalle sekä muille projektin suunnittelutahoille. Lisäksi 3D-mallintamisen avulla törmäystarkastelut voidaan tehdä tehokkaammin jo suunnitteluvaiheessa, jolloin vältytään työmaalla aikaa vieviltä ja kustannuksia aiheuttavilta muutoksilta. Pyydä 3D-mallit omalta myyjältäsi!

Tiukat rakennusaikataulut sekä kiristynyt kilpailu edellyttävät tuotannon tehostamistoimia. Suunnitteluun ja rakentamiseen on kehitetty uusia menetelmiä, kuten moduulirakentaminen. Hyvä modulaarinen suunnitelma tai -asennus on helpommin muunneltava niin rakennusvaiheessa, kuin myös järjestelmän koko elinkaaren aikana. Sähköistysprojektiin modulaarisen järjestelmän valinta tuo etuja toteutusvaiheessa, jolloin työmaa-aika saadaan optimoitua. Modulaariset järjestelmät voivat olla esivalmisteltuja, tai helposti työmaalla kasattavia sekä muokattavia, kuten tikashyllyjemme asennusjärjestelmässä.

Modulaarisuus on konsepti, joka on todettu hyödylliseksi monimuotoisia tuotekokonaisuuksia käsiteltäessä. Moduulit ovat tuotekokonaisuudessa olevia, rakenteellisesti itsenäisiä yksiköitä, jotka toimivat yhdessä.

 

Modulaarisuudella on monia hyötyjä. Modulaarisuudella tavoitellaan kustannustehokkuutta ja joustavuutta. Modulaarisuuden avulla on usein mahdollista vähentää käytettyjen komponenttivariaatioiden määrää, mikä helpottaa hankintaa ja tukee tuoterakenteiden muokkauksia.

Modulaarisuus helpottaa rakenteen elinkaaren päässä tapahtuvia prosesseja, kuten kierrätystä. Modulaarisuudella voidaan myös pidentää rakenteiden elinkaarta.

 

 

Suunnittelu


Johtoteiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon kolme pääkriteeriä olosuhteet, kuormitettavuus ja asennustapa.

Olosuhteet voivat vaihdella lämmitetyistä kuivista tiloista vaativiin prosessiolosuhteisiin, joissa ilma sisältää paljon epäpuhtauksia.

Kuormitettavuus riippuu hyllylle suunnitellusta kaapelityypistä ja –määristä, mutta toki asennustavalla voi ääriolosuhteissa olla oma merkityksensä.

Asennustapaa valitessa tulee huomioida myös kaapeleiden kuormitus niin mekaanisesti kuin termisesti. Instrumentointi- ja datakaapeleiden taivutussäteitä ei saa ylittää, ja kaapeleille tulee taata riittävä ilmanvaihto.

Pintakäsittely

Tuotevalikoimastamme löytyy kaikki pintakäsittelyvaihtoehdot, joita johtoteitä suunniteltaessa tarvitaan, sinkitystä aina haponkestävään teräkseen. Ainoana markkinoilla mallistossamme on perinteisen kastosinkityn tikashyllyn ja lankahyllyn rinnalla myös kestävämmät ja ympäristöystävällisemmät Z4-pinnoitteiset tuotteet. Ne ylittävät suolasumutestissä jopa paksuimpien kastosinkittyjen tuotteiden suorituskyvyn!

Katso video Z4-pinnoitteesta

Lue lisää sopivan pintakäsittelyn valinnasta kohteeseen

Kuormitettavuus

Johtoteiden kuormitettavuus määritellään valmistajan toimesta standardin EN 61537 mukaisesti kuormituskäyrien avulla. Tarvittaessa valmistaja ilmoittaa asennustekniset poikkeamat, kuten esimerkiksi viimeisen hyllyn kannattimien sijainnin suhteessa jatkokseen. Näin voidaan varmistaa, että rakenne kestää kaikissa olosuhteissa sille asennettavan kuormituksen standardin vaatimalla 1,7 –varmuuskertoimella. Paloluokitelluille asennuksille on määritelty myös muita lisävaatimuksia. Tuotekohtaiset kuormitettavuudet löytyvät tuotesivuilta ja katalogista.

Tuotetiedot

Lue lisää paloluokitelluista asennuksista

Asennus


Suunnittelua seuraa aina toteutus, jonka edellytetään sujuvan aikataulutetusti ilman ongelmia. Oikeanlaisen tuotteen valinta on avainasemassa silloin kun halutaan minimoida työmaalla kuluvaa aikaa sekä ratkaista yllättäviä asennusteknisiä haasteita.

Tuotteistomme rakentuu yksinkertaisen asennusjärjestelmän varaan, jossa kullakin osalla on tyypillisesti monia käyttötarkoituksia. Tällainen asennusjärjestelmä minimoi komponenttien määrän, sekä tekee asennustapahtumasta helpommin hallittavan. Tämä edesauttaa aikatauluissa pysymistä.

Asennusjärjestelmän modulaarinen rakenne mahdollistaa myös rakentamisen jaksottamisen muiden urakkaan osallistuvien osapuolten kanssa aivan uudella tavalla. Osien monikäyttöisyys auttaa pääsemään nopeasti eteenpäin ongelmatilanteissa ilman viivästyttäviä lisäosien tilaamisia. "Puuttuva osa on työmaalla aina kallein osa" -sanonta on projektirakentamisessa tuttu lause kaikille. Modulaarisen asennusjärjestelmän ansiosta tuo sanonta on historiaa, kun tärkeimmät asennusosat kulkevat mukana aina käyttöön, vanhalta työmaalta uudelle!

Asennustavat

Erilaisia asennustapoja ovat mm. seinäkannatus, keskikannatus asennuskiskolla ja porttikannatus kierretangolla. Kaikissa näistä hyllyjä voidaan asentaa päällekkäin. Modulaarinen asennusjärjestelmä tekee hyllyjen pinoamisesta helppoa. Erityisesti uusin tilaa säästävä ulkopuoleinen keskikannatin on suunniteltu nopeasti asennettavaksi ergonomiaa unohtamatta. 

Ota yhteyttä

  • Kokenut tiimimme auttaa löytämään ratkaisut:
    • Pohjois-Suomi: Matti Turunen, 040 139 6666, matti.turunen@ensto.com
    • Itä-Suomi: Jani Rantala, 040 061 9940, jani.rantala@ensto.com
    • Etelä-Suomi: Jarkko Jansa, 050 404 2601, jarkko.jansa@ensto.com
    • Länsi-Suomi: Juuso Raatikainen, 044 506 0910, juuso.raatikainen@ensto.com

Aina ei tarvitse tehdä niin kuin aina ennenkin, meiltä löytyy uusia ideoita. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Miksi valita Ensto?

Osta sieltä mistä haluat - tuotteet saatavilla suurimmista sähkötukkuliikkeistä!