Ensto Ensek võitis keskkonnajuhtimise auhinna


Elektriseadmeid ja –tarvikuid tootev Ensto Ensek pälvis esikoha konkursi Aasta Keskkonnasõbralik Ettevõte 2016 keskkonnajuhtimise kategoorias. Tiitli tõi ettevõttele Ensto Green Office algatus, mille eesmärk on muuta töökeskkond säästlikumaks.

 

Eestis tegutsev Soome rohetehnoloogia ettevõte algatas möödunud aasta mais kontori keskkonnasõbralikumaks muutmise projekti oma Keilas asuvas tehases. Ideid töökeskkonna arendamiseks said pakkuda kõik töötajad ning projekti edukaks elluviimiseks moodustati Green Office meeskond. Peamiselt keskenduti materjalide kasutamise optimeerimisele, elektrienergia säästlikule tarbimisele ja jäätmete taaskasutamisele.

Ensto Enseki keskkonnaspetsialisti Tiiu Paaveli sõnul töötati Green Office kontseptsioon välja koostöös Soome kolleegidega. “Lõime juhised, mida on võimalik kasutada kõigis Ensto kontorites, mis asuvad eri riikides. Kuigi Keila kontor ei ole veel Ensto Green Office sertifikaati saanud, teeme selle nimel viimaseid pingutusi,” rääkis Tiiu Paavel.

Ta lisas, et Green Office on järjepidev parendamine ning projekti arendamise ja elluviimisega jätkatakse ka käesoleval aastal. “Oleme seadnud eesmärgiks, et Green Office põhimõtteid järgiksid kõik Ensto kontorid. Tegelikult saab juba väikeste sammudega teha olulisi muudatusi, tähtis on töökollektiivi hea tahe ja toetus,” lisas Paavel. Keskkonnahoiu ja energia säästmise heaks on näiteks muudetud kontorite jäätmekäitlussüsteemi ja jäätmete sorteerimine on kontoris igapäevane. Olulise säästu on andnud ka sellised iseenesest lihtsad tegevused nagu printimise seadistuste muutmine ja monitoride puhkerežiimide kasutusele võtmine. Kontoris olevad veekraanid on saanud omale vett säästvad segistiotsikud. Tänaseks on projekti laiendatud ka ettevõtte Tallinna tehase ruumidesse. Eesmärk on Ensto rohelist mõtteviisi laiendada ka koostöös tootmisettevõtte partneritega, et veelgi aidata kaasa keskkonnasõbrliku tootmise laienemisele kogu Eestis.  

Võiduga kaasneb Aasta Keskkonnasõbralik Ettevõte 2016 keskkonnamärgi kasutamise õigus. Märki võib kasutada oma kirjaplangil, trükistel ja toodete reklaamimisel.

"Aasta Keskonnasõbralik Ettevõte 2016" üldvõidu ja 35 000 € suuruse auhinna võitis Starship Technologies OÜ maailma esimese kullerteenuse roboti arendamise ja turule toomise eest.

"Aasta Keskkonna Tegu 2016" auhinna pälvis Peeter Hermik projektiga "Puisniidu taastamine ja hooldamine Matsalu rahvuspargi alale".