Ensto kasvatab Eestis äri ja laieneb Keilas uude tehasehoonesse


Uuel aastal algavad Keilas rahvusvahelise tehnoloogiaettevõtte Ensto laiendustööd, mille raames rajatakse olemasolevale tööstusterritooriumile 3500-ruutmeetrine juurdeehitis. Täiendav tööstuspinna vajadus tekkis seoses ettevõtte kasvustrateegia elluviimise ja jagunemisega kaheks eraldiseisvaks ettevõtteks.

Uue aasta alguses jaguneb Keilas ja Paides tegutsev tehnoloogiaettevõte Ensto Ensek kaheks eraldiseisvaks ettevõtteks: Ensto DSO ehk elektri jaotussüsteemide ja Ensto Building Systems (EBS) ehk nutikate elektrilahenduste valdkonna ettevõteteks.

“Selleks, et mõlemad ettevõtted saaksid keskenduda kasvamisele ja oma valdkonna arendamisele, alustab Harju KEK uuel aastal Keilasse Ensto Building Systems'i tehase laienduse rajamist,” selgitas Ensto Enseki tegevjuht Kaarel Suuk, kelle sõnul valmib täiendav tehasehoone 2022. aastal alguses.

"Tehase laiendus on osa Ensto kontserni uuest strateegiast, mis seab fookuse ettevõtte kasvamisele ja konkurentsivõime tugevdamisele. Aja jooksul on Ensto arenenud edukaks ettevõtteks elektrienergia jaotamise ja hoonete nutikate elektrilahenduste alal ning nüüd on õige aeg seada fookus mõlema valdkonna eraldiseisvale arendamisele," selgitas Suuk. "Seades mõlemale valdkonnale täpsema fookuse, saame veelgi enam spetsialiseeruda, tugevdada oma võtmekompetentse ja konkurentsieelist."

EBS tehase juurdeehitus on Suuki sõnul suur investeering ja oluline märk rahvusvahelise grupi usaldusest Eesti üksuste vastu: kui suvel toodi Soomest Eestisse radiaatorite tootmine, siis veel sel aastal tuuakse Keilasse ka riviliidete automatiseeritud lõpptootmine.

Uus hoone lisandub praegu elektriradiaatoreid tootva tehase külge, moodustades ühtse tervikliku EBS tehase. “Juurdeehitusega lisandub 3500 ruutmeetrit kasulikku pinda, mis tagab kasvuks ning efektiivseks toimimiseks vajaliku arenguruumi,” selgitas Suuk ning lisas, et uues tehases asub tööle 150 inimest. “Uue hoone ehitamise ja Ensto kasvustrateegia eesmärk ei ole tänast töötajate arvu suurendada. Keskendume ja panustame kaasaegsete automatiseeritud lahenduste kasutuselevõtule ning efektiivsuse ja lisandväärtuse tõusule.”