Eesti suurtööandja Ensto Ensek värbas suvepuhkuste asendamiseks ligi poolsada koolinoort


Ensto Ensek värbas Keila tehasesse 47 noort, kes asendasid suvepuhkustel viibivaid tootmistöötajaid. Klassikaliselt rutiinseks peetav tehase koostamise töö oli paljudele noortele esimeseks töökogemuseks, andes suurepärase võimaluse näha suurt tootmisettevõtet seestpoolt kõigi oma funktsioonidega.

Ensto Ensek personalijuhi Eve-Mai Lindau sõnul on noorte ootused tööandjatele üldjoontes teada. “Pea iga päev saab lehtedest lugeda, kuidas uus tööpõlvkond tahab paindlikku tööaega, huvitavat tööd, lahedaid ülemusi,” sõnas Lindau. Kui väikeses IT-ettevõttes on tema sõnul selle kõige tagamine kergemini tehtav, siis suured tootmisettevõtted, kus igas tunnis tuleb kindel arv ja kindlale kvaliteedile vastav toodangumaht tagada, võivad esmapilgul kohkuda kirjeldatud ootustest.

Lindau sõnul tootmisettevõtetel kindlasti vähem võimalusi tööaja paindlikkuse osas, aga samas saab seda ka eelisena võtta. Konkreetne tööaeg ja normeeritud töö annab noorele kohese tagasiside, kuidas tema töötasu kujuneb ja kui palju ta ise seda mõjutada saab. Lisaks on ka kell 7:30 algav tööpäev täistööajaga töötavale noorele kella neljaks läbi ja nii on tal pool suvepäeva veel ees. “Meil on küll normeeritud töö, aga mitte liinitöö ning töötaja saab endale sobival ajal pause teha, olles vastutav oma tööaja kasutuse eest ” sõnas Lindau. “Selged mõõdikud motiveerivad noori, kes näevad selles mõneti ka mängulisust - iga toote jaoks on mingi tootmiskogus, mis justkui mängu “levelina” läbida tuleb,” viitas Lindau.

Noorte värbamisel kerkivad mitmed müüdid

Noorte värbamisel kerkib kohati rida müüte, mis tööandjaid kummitada võivad. Olgu selleks siis väidetav noorte laiskus, oskamatus juhiseid järgida või vastutustundetus. “Need samad inimesed on aastate pärast aga tööturul ja nii on konkurentsieelis ettevõtetel, kes mõistavad uut põlvkonda ning on tuttavad noortele,” kirjeldas Eve-Mai Lindau.

Lindau sõnul töötavad Ensto Ensekis peamiselt kohalikud inimesed. “Pere-ettevõttele omaselt on meie kohus tagada töötajaskonna järelkasv ja nii oleme aastaid pakkunud töötajate lastele võimalust suviseks tööks meie tehases,” kirjeldas Lindau. Tema sõnul on Ensto saanud väga palju positiivseid kogemusi noortega ning paljud neist tulevad hiljem Enstosse tagasi tööle. "Hindame väga tänast head koostööd Keila Kooliga, läbi mille saame pikaajaliselt panustada kogukonda," lisas Lindau.

Kuus mõtet, mida noored töökultuuri toovad

  • Eve-Mai Lindau sõnul on noored toonud igal aastal ettevõttesse uut värskust ning teistmoodi kogemust. Lindau on avaldanud ka olulisemad tähelepanekud, mida noorte värbamisel on Ensto õppinud:
  • Noored tajuvad kiiremini ebavõrdsust. Tööd tehes tahavad noored, et töötajad teeks võrreldavat tööd. “Kui keegi teeb teistest vähem tööd või iseloomult lihtsamat tööd, siis see tekitab noortes meelehärmi,” viitab Lindau. Tema sõnul on tööandjal tähtis kohus juhtida tööd selliselt, et selline tunnetuslik ebavõrdsus ei kerkiks töötajate seas.
  • Noored naudivad töötamist nooruslikus ettevõttes. Lindau sõnul tuleb ettevõttele kasuks, kui vanuseliselt on töötajaskonnas esindatud võimalikult lai hulk eagruppe, sest sama-ealiste olemasolu kollektiivis võimaldab töötajal puhkepausidel läbi sotsiaalsema suhtluse rohkem lõõgastuda. “Samas tuleb jälgida, et pausid seetõttu liiga pikaks ei veniks - Ensto kasutab siin kiipkaardil põhinevat ajajälgimist, mis aitab töötajal märgata kui puhkepaus kokkulepitust pikemaks venima hakkab,” viitas Lindau.
  • Noored vajavad igas töös selgelt vaheldust. Lindau sõnul on ajad, mil inimene suutis päevi - veel vähem kuid - teha sarnast monotoonset tööd, ammu läbi. “Suure tootmisettevõttena liigub ka Ensto rutiinsete tööde automatiseerimise suunas ja noored on koostöörobotitega töötamise osas avatumad kui vanem põlvkond,” viitas Lindau. Samas on täna veel enamus koostamist käsitsi ning mõne toote puhul on kogused väga suured, kus töötaja võib ühte ja sama tööd teha pea terve nädala. Lindau sõnul on siis eriti tähtis jälgida ergonoomika nõudeid ja pauside pidamist. “Väga suur tähtsus on ka töökeskkonnal. Rutiinse tööga saavad noored paremini hakkama kui neid ümbritseb puhas, värske õhuga ning heledais toonides moodne tehasekeskkond,” kirjeldas Lindau. “Rutiini murdmiseks ja vahelduseks on hea teha ka üllatusi. Igal kuul toimub Enstos mõni teemanädal või mõne eriti hästi õnnestunud töö või eesmärgi saavutamise tähistamiseks korraldame ühiseid tordisöömisi. Selle suve hitiks on osutunud aga tasuta jäätis, mida väga kuumadel suvepäevadel töötajatele pakume,” kirjeldas Lindau.
  • Noorte teadlikkus tööga seotud õigustest ja kohustustest on kesine. Lindau sõnul on paljud noored öelnud, et tänapäeva kooliharidus justkui õpetab neile asju, mida tööturule sisenedes vaja ei ole. “See tundub võib-olla kentsakas, aga noored ei tea eriti, mis on tööleping, kuidas sõlmida e-arveid või millised maksud tuleb töötasult maksta,” viitas Lindau. “Tööandja peab noorte puhul tavapärasest enam sellele tähelepanu pöörama ja võtma selle aja, sest noored tegelikult tahavad seda teada,” sõnas Lindau.
  • Noorte tervisekasvatus on ka tööandja kohus. Lindau sõnul on Ensto suitsuvaba ettevõte ja töötajaid motiveeritakse läbi sporditoetuste elama tervislikult. “Paljud noored on meile tööle tulles olnud ka suitsetajad. Kuna aga alaealine ei tohi suitsetada seaduse järgi, siis oleme neile rääkinud tubakaseadusest ning palunud noortel kirjutada ka seletuskirju, miks ta suitsetab,” viitas Lindau. Paljusid noori on selline rutiin aidanud loobuda suitsetamisest.
  • Noored tahavad tähelepanu. Lindau sõnul on väga oluline hoida noortega sidet ja küsida iga päev, kuidas neil läheb. "Juulikuus oli meil suur suvetöötajate sündmus, kus ühises ringis sai tööalaseid muljeid vahetatud ning kus Keila tehase juht Kaarel Suuk kirjeldas, kuidas tema tööalane karjäär alguse sai, innustades noori juba täna oma tulevikule mõtlema” kirjeldas Lindau. “Nii noored, kui ka tegelikult igas vanuses töötaja tahab aina enam tähelepanu tööandjalt, et tunda end väärtusliku meeskonnaliikmena ning veenduda, et tööandja hoolib oma töötajatest. Kindlasti ei saa ükski jätkusuutlik tööandja neid ootusi alt vedada,” sõnas Lindau.

Ensto Ensek on Eestis tegutsev cleantech-ettevõte, mis kuulub rahvusvahelisse kontserni Ensto Grupp ja tegutseb elektriseadmete ja -tarvikute valdkonnas. Eestis on Ensto Ensekil tehased Keilas ja Tallinnas, ettevõttes töötab ligi 500 töötajat.

Rohkem infot:
Norbert Kaareste
ENSTO ENSEK AS
Tel: +372 53 26 9554
meedia@ensto.com
www.ensto.com/et