Eesti suurtööandja Ensto Ensek praktikal käis ka Lääne-Euroopa inseneritudeng


Ensto Ensek võtab igal suvel tööle ka praktikante, kes Eesti suur-tööandja juures oma erialaseid praktikaid läbivad. Enamus praktikantidest on pärit Eestist, aga sellel aastal oli taaskord huvitav kogemus teisest Euroopa Liidu riigist pärit praktikandiga, kellele Eestiga kokkupuude oli esmakordne.

Ensto Ensek personalijuhi Eve-Mai Lindau sõnul oli käesoleval aastal ettevõttes lisaks 47-le noorele suvetöötajatele ka 3 praktikanti. “Sel aastal oli meil taaskord üks välispraktikant, kes leidis meid läbi meie klientide,” sõnas Eve-Mai Lindau.

Noor prantslane peab Eesti ja Prantsuse tööstust üpris sarnaseks

Juunikuu keskpaigas alustas oma inseneripraktikat Ensto Ensekis Prantsusmaalt pärit 22-aastane noormees Yohann Le Denic, kes tegi 2 kuu vältel Ensto Enseki elektriautode laadimisjaamade tootmisüksuses oma õppekavas kohustusliku inseneripraktika.

Praktikakohta otsides soovis Yohann minna Põhja-Euroopasse, et kogeda teistsugust kultuuriruumi, kus inimesed on rahulikumad ning loodus kaunis. “Kodumaal töötan ma ehitusinseneribüroos, kus üks meie tarnija on Ensto grupp. Teadsin, et nad on Põhja-Euroopast pärit ja nii palusin neilt praktikavõimalust. Minu rõõmuks leidus vaba koht Ensto grupi Keila tehases,” viitas Yohann.

Eestist ei teadnud noormees midagi enne siia tulekut ning koha peal olles üllatas teda meie riigi modernsus. “Eks kindlasti oli eelarvamus, et siin on noored kuidagi mahajäänumad Lääne-Euroopast oma kultuuritarbimiselt jm., aga tegelikult ei erine pilt kuidagi Prantsusmaal olevast,” sõnas Yohann.

Ka tööstust võrreldes näeb Yohann, et Eestis on sama kvaliteetne ja uuendusmeelne tootmine nagu Prantsusmaalgi. “Kui võrrelda näiteks Renault autotootmiskompleksi või Ensto Enseki Keila tehast, siis mõlemad on suurepärased oma tootmisvaldkonnas, olles värske välimuse ja professionaalse töökultuuriga” sõnas Yohann.

Eesti peaks end rohkem reklaamima

Kuigi Eesti peab end eesrindlikuks IT-maaks, ei näinud Yohann siin olulist erinevust Prantsusmaaga. “Küll aga nägin ma Enstos väga korrektset ning põhjalikku tootekvaliteedi kontrolli ning mulle tundub, et Eesti nišš võikski olla end paindliku ja kvaliteetse tootmismaana reklaamimisel. Paljud suurriikide tööstused ei teagi, kus Eesti asub ning et siin on kõrget kvaliteeti pakkuvad tootjad. Kindlasti võiks Eesti tublisid tegijaid Euroopas laiemalt tutvustada,” sõnas Yohann.

Ning loomulikult on uhkeim väärtus Eestil Yohanni sõnul siinse riigi loodus. “Veetsin ühe nädalavahetuse Saaremaal Karujärve ääres. Tundsin end kui kadunud paradiisi kallastel, keset vaikust ja rahu,” kadestab Yohann Eesti kaunist loodust. Tema sõnul oskavad eestlased ka oma loodust hoida, sest meil paistab palju metsa olevat ning meie teed ja tänavad on prügist puhtad. “Kuulsin, et teil tahetakse metsa isegi rohkem raiuda - loodan, et seda ei juhtu,” naljatles Yohann.

Välispraktikantide värbamisel on oluline tugimeeskond

Eve-Mai Lindau sõnul on Enstol nii kohalike kui välispraktikantide värbamisel alati kindel tegevuskava, mis tagab praktikandile hea sisseelamise ettevõtesse. “Avapäeval anname praktikandile ülevaate ettevõttest, ajaloost ja taristust, misjärel võtab praktikandile määratud juhendaja praktikandi üle, olles kogu praktikaaja vältel talle tuutoriks,” kirjeldas Eve-Mai.

Tema sõnul on oluline, et praktikant tunneks läbinisti ettevõtte tooteportfelli, mistõttu esimestel päevadel rakendadatakse praktikanti nö platsil, kus ta juhendamise abil aitab koostada erinevaid ettevõtte tooteid. “Nii on hilisemal inseneripraktikal noorel inimesel reaalne kogemus tootest või tootmisest, mille arendust ta juhtida aitab,” sõnas Eve-Mai. Suurimaks probleemiks välispraktikantidel on kindlasti keelebarjäär, kuna tehnilist inglise keelt oskavad vähesed töötajad. “Nii tuleb tuutoril lisaks õpetaja rollile olla ka tõlk, viies praktikandi mõtteid kolleegideni ja vastupidi,” viitas Eve-Mai. "Oleme praktikandile toeks ka elamiskoha leidmisel ning muudes isiklikes küsimustes ja see kõik on alati meeskonnatöö," mainib Eve-Mai uhkusega.

Võimalikest raskustest hoolimata on välispraktikantide kasutamine kindlasti väärtus iga tööstusettevõtte jaoks. “Praktikandid tulevad ja panevad proovile ettevõtte tööprotsessid ja sisekommunikatsiooni toimimise. Saadud kogemust tuleks kindlasti kasutada antud protsesside parendamiseks, sest nii on muretum ka tavatöötajate sisseelamine ettevõttesse,” viitas Eve-Mai.

Ensto Ensek on Eestis tegutsev cleantech-ettevõte, mis kuulub rahvusvahelisse kontserni Ensto Grupp ja tegutseb elektriseadmete ja -tarvikute valdkonnas. Eestis on Ensto Ensekil tehased Keilas ja Tallinnas, ettevõttes töötab ligi 500 töötajat.

Rohkem infot:
Norbert Kaareste
kommunikatsioonijuht
ENSTO ENSEK AS
Tel: +372 51 44 262
meedia@ensto.com
www.ensto.com/et