8 soovitust Eesti tööstusettevõttelt, kuidas minimeerida tööõnnetuste riske


Ensto gruppi kuuluv Ensto Ensek on rahvusvaheline rohetehnoloogia ettevõte, mis on spetsialiseerunud elektrienergia jaotamiseks ja tarbimiseks mõeldud elektriseadmete ja -tarvikute valmistamisele ja turustamisele. Ensto Enseki tehas on Ensto grupi suurim tehas, olles oma tööohutuskorralduselt eeskujuks kogu maailmas tegutsevale grupile kui ka teistele sektori tööstusettevõtetele.

Ettevõtte töökeskkonnaspetsialisti Evelin Org sõnul on tööohutuse tagamine Enstos igapäevane protsess ja kõigil töötajatel on selles oma roll ja kohustus. “Mitte keegi meist ei mõtle hommikul tööle minnes, et tema on see, kellega täna midagi juhtub. Õnnetuste vältimiseks on oluline, et töösuhte mõlemad pooled võtaksid endale aega, mõtestaksid oma tööprotsessi ning hindaksid ausalt ja erapooletult riske,” viitas Evelin Org.

“Isegi kui õigusaktides poleks välja toodud põhjused, miks tööohutus ja -tervishoid peaksid olema iga tööandja juhtimisstrateegia lahutamatu osa, on sellele valdkonnale tähelepanu pööramine täiesti loogiline tegevus, kuna tööviljakus, kvaliteet ja tööohutus on omavahel tihedalt seotud,” teab Evelin Org. Absoluutselt iga ettevõtte põhieesmärk peaks olema vigastuste ja haiguste ennetamine, kuna õnnetused ja haigused maksavad raha. Lisaks vigastatud või haigele töötajale kaotavad palju kasulikku tööaega ka teised töötajad.

Evelin Org on avaldanud ka 8 olulisemat soovitust, kuidas minimeerida tööõnnetuste esinemisoht:

  • Muuda tööohutus ja -tervishoid ettevõtte töötavaks osaks. Eesmärk on, et tööohutusalane tegevus oleks süsteemne, efektiivne ning töökeskkond ohutu ja tulemus kvaliteetne. Enstos jälgime iga nädal tootmiskoosolekul kõigi teiste tootmise jaoks oluliste mõõdikute seas ka tööohutuse mõõdikuid, milleks on haiguspäevad, tööõnnetused, märgatud ohuolukorrad ja parendustegevused.
  • Jälgi ja kontrolli regulaarselt tööohutust ja –tervishoidu ehk rõhk sõnal hästi dokumenteeritud tegevused (nt. sisekontrollid, 5S auditid, ohuolukordade analüüs, töökeskkonnanõukogu poolt välja toodud teemad, töötajate ettepanekud). Enstos kogunevad töötajad iga neljapäev tootmise territooriumile loodud HSE War Room (H-healt, S-safety, E-enviroment) nõupidamisaladele, kus arutatakse töökeskkonna arendamisega seotud väljakutseid ja olukordi.  Kui töötaja märkab mingit ohtu (nt. seadme leke, kemikaalide vale käitlemine, ohtlik auk põrandas vms.), annab ta sellest seal teada. Keskkonnasäästlikkus- ja ohutus on samuti olulised teemad, mida tuleb töötajatele tutvustada ja neid sel teemal ka koolitada.
  • Vii läbi töökeskkonna riskianalüüs, kui töökeskkonnas on toimunud suuremaid muudatusi ja ka väiksemaid. Riskide kaardistamine on siinkohal väga oluline. Riske tuleb hinnata samuti kõikide masinate ja seadmete puhul, millel puudub ohutuspõhinõuetele vastavuse deklaratsioon ehk vastavusavaldus. Masinate ja seadmete sihipärasel kasutamisel ja valmistajapoolse vastavusavalduse olemasolul eeldatakse, et riskihindamine on tehtud valmistaja poolt. Seadmetega seotud riskide analüüs nõuab aga üldjuhul inseneriteadmisi.
  • Teosta masinate-seadmete ennetav hooldus, kuna nii vähenevad masinate ettenägematud rikked, tööõnnetused ning vähendad remondivajadust ning sellest tulenevaid tööseisakuid.
  • Õpeta (juhenda) töötajaid õigesti kasutama nendele tööks vajalikke masinaid, seadmeid, tööriistu, aineid, isikukaitsevahendeid jm. Näiteks selgita, miks ei tohi eemaldada seadmetele ja masinatele kinnitatud kaitseseadiseid; kuidas käidelda kemikaale; kuidas kasutada ja hooldada isikukaitsevahendit. Täiendõpped, koolitused, regulaarsed infotunnid töötajatele - kõik see on osa strateegiast, millega minimeerida tööõnnetuste esinemise riske. Enstos toimub iga kuu infotund kõigile töötajatele ja kui on juhtunud tööõnnetus, siis sellest räägitakse töötajatele, tutvustatakse parendusmeetodeid ja juhitakse tähelepanu ohututele töövõtetele
  • Lisa töökohtade juurde selgitavad lühiohutusjuhendid, teavitused, märgistused. Tööohutuse vallas püüab Ensto alati teha seadusest rohkem. Lisameetmena oleme loonud rohkem juhendeid ja viime rohkem juhendamisi läbi kui nõutud. Ka pikaajalised töötajad vajavad pidevat juhendamist, et olulisi aspekte meelde tuletada. Oleme rakendanud lisamärgistuste süsteemi - näiteks jälgime, kui palju mõjutab töötajat tema kõrvalolevalt töökohalt tulev müra ja määrame ära laiemalt soovitusliku või kohustusliku kuulmiskaitsevahendi kasutamise.
  • Jälgi ergonoomikat. Ergonoomiline sekkumine on vajalik selleks, et tagada võimalikult mugav töökeskkond (kaasaegsed töövahendid ja masinad, tervistsäästev tehnoloogia, raskuste tõstmise abivahendid ja juhendamine). Võimalusel tuleks rakendada teaduslikke hindamis- ja uurimismeetodeid.
  • Taga oma töötajatel piisavalt puhkust. Tööõnnetuste riski aitab jõuliselt vähendada ka töökorraldus, kus töötajatele on tagatud piisavalt puhkepause ning pauside kasutamist ka jälgitakse heas mõttes (töötajale selgitatakse puhkepauside vajalikkust, puhkepausidega arvestatakse tööde normeerimisel ja inimesi julgustatakse neid kasutama). Puhkepausid on selgelt vajalikud selleks, et vähendada füüsilisest ja vaimsest tööülekoormusest tulenevat riski.

Kõiki tööõnnetusi ei saa ära hoida, kuid neid on võimalik vähendada. Olles osa rahvusvahelisest kontsernist, näeme, et Eesti on kindlasti osa põhjamaadest, kus tööandjale on emaoluline ka oma töötaja heaolu.

«Neile, kes räägivad, et tööohutus on kallis, ütleksin, et selle puudumine maksab palju rohkem.» Paul Lampit;

Taylor Woodrow, Plc kindlustusteenuste direktor