Linnukaitsed ja märkepallid

Ümbritseva keskonna asbektist on väga tähtis kui ehitatakse tänapäeval ohutuid ja keskonnasõbralikke elektriliine. Kaetud juhtmetega õhuliinid ei ole nii kergesti haavatavad
puude, oksate ja lindude poolt tekitatavatele kahjustustele kui paljasjuhtmetega õhuliinid.
Väiksem faaside vahe kaetud juhtmetega
õhuliinidel suurendab riski lühiste tekkimisel
traaversitel kuid seda on võimalik vähendada kattes
kõik voolujuhtivad osad spetsiaalsete katetega.

Linnukaitsed ja märkepallid

Tooted