Eetilised põhimõtted


Ensto eetilised põhimõtted on rajatud usaldusele, heakskiidetud praktikatele, ettevõtte väärtustele ja asjaolule, et järgime oma tegevuses ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni, lapse õiguste deklaratsiooni ja ÜRO Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni deklaratsiooni ning riiklikke seadusi ja eeskirju.

Meie eetilised põhimõtted on:

Austame kõiki inimesi

Rõhutame usaldust ja võrdsust kõigi inimeste vahel ja soovime üksteise eest hoolitseda. Meil on range tööeetika ja vastutus.

Oleme ausad ja avatud

Tegutseme ausalt ja õiglaselt, pidades kinni seadustest ja eeskirjadest. Ootame sama oma äripartneritelt. Me soovime oma kliente ja teisi partnereid teenida parimal võimalikul viisil.

Meil on tervislik ja turvaline töökoht

Pakume oma töötajatele kõrgekvaliteedilist töötervishoidu ja tagame ohutud töökohad ning töötame selle nimel, et meie töötajad ka ise oma heaolu eest hoolitseksid.

Kaitseme keskkonda

Me panustame terve elukeskkonna arengule ja jätkusuutlikumatele tootmis- ja tarbimisharjumustele kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasemel. Võtame keskkonda arvesse kõigis oma tegevustes.

Võtame vabatahtlikult vastutuse ümbritseva kogukonna eest

Me soovime osaleda meid ümbritseva kogukonna tegevuses ja MTÜ-de projektides. Teeme koostööd erinevate asutustega ning toetame sotsiaalprogramme, sh noorsootööd, keskkonnaalast tööd, kultuuri ja sporti.