Eesti koostööorganisatsioonid


EAS_SF_RGB_ENG.jpg

 • Projekti lühikirjeldus
  Ensto Building Systems on nutikate elektriseadmete ja -lahenduste tootja, mis valmistab Keila tehases mitmesuguste elektritarvikute kõrval ainsana Eestis ka elektriautode laadimisjaamasid ja nutikaid elektriradiaatoreid. Potentsiaal on peitud protsesside ülevaatamisel ning digitaliseerimis- ja automatiseerimislahenduste leidmisel olemasolevale tootmisliinidele. Soovime saada ülevaadet ettevõtte tarneahelast, põhiprotsessidest, kitsaskohtadest ja digitaliseerimise võimalustest.

 • Projekti eesmärk ja tulemus
  Ensto Building Systems digitaliseerimise teekaardi projekti eesmärk on ettevõtte ärimudeli, tarneahela ja põhiprotsesside kaardistamine, selle digitaliseerituse ja automatiseerituse taseme hinnangu andmine.  Tarneahela ja muude protsesside kitsaskohtade kaardistamine ning konkreetsete lahenduste välja pakkumine, mille tulemusena tõuseb ettevõtjate teadlikkus digitaliseerimise ja automatiseerimise mõjudest ettevõtja majandusnäitajatele.

  Selle projekti raames tekkib vähemalt 3 aastane tegevuskava, et toetada digitaalsete tehnoloogiate kasutuselevõttu ja automatiseerimist tööstusettevõttes.

  Digitaalse teekaardi koostamise meeskond peab analüüsima, milliste sisemiste ressursside ja/või protsesside optimeerimise kaudu on võimalik kasvatada ettevõtte efektiivsust eelkõige tootmise/logistika kasumlikkuse aspektist ning millised on võimalused koostamistöökohtade automatiseerimiseks koostöörobotite abil.

 • Projekti toetuse summa on 14 700,00 €

 

 

Tootjavastutusorganisatsioonid: