Ensto - systém vedení NN s holým nosným lanem

ENSTO AMKA nabízí spolehlivý, bezpečný a snadný způsob, jak vybudovat systém venkovního vedení nízkého napětí.
Díky malému množství komponentů je snadné systém vybudovat a díky tomu je v některých zemích preferován.
AMKA systém se používá např. ve Finsku, Estonsku, Maďarsku, Rusku a Turecku.

Systém s holým nosným lanem se skládá z jednoho až pěti vodičů izolovaných černým polyetylénem s vysokou hustotou, které jsou odolné vůči povětrnostním vlivům. Vodiče jsou stočeny kolem neizolovaného/holého nosného lana ze slitiny hliníku (pevnost v tahu 300 N / mm²).

Nosné lano, které je zároveň PEN vodičem, nese všechna mechanická zatížení. Průřez fázových vodičů je v rozsahu
od 16 do 150 mm² dle požadovaného proudového zatížení, maximálního přijatelného poklesu napětí a zkratového
proudu v síti.

Průřez nosného lana (středního vodiče) se pohybuje od 16 do 95 mm², v závislosti na konkrétních mechanických a elektrických podmínkách. Systém izolovaných vodičů může být dodán s jedním nebo dvěma izolovanými vodiči
pro potřeby pouličního osvětlení.
ENSTO nabízí kompletní sadu produktů vyvinutých speciálně pro systém AMKA.

Produkty