Systémy venkovních vedení NN

Od počátku 60. let dvacátého století vyvíjí ENSTO systémy a sady výrobků pro různé rozvodné soustavy nízkého napětí,
tzv. systémy ABC (Aerial Bundled Cable).

Tato řešení jsou navržena tak, aby vyhovovala místním podmínkám a požadavkům s ohledem na umístění v městských, venkovských i zalesněných oblastech a zároveň se brala v úvahu hustota populace, klimatické podmínky, podmínky uzemnění, dostupné investice atd.

Veškeré příslušenství je vyvíjeno a testováno v úzké spolupráci s místními energetickými společnostmi.

Použití speciálních komponentů (kotevní a nosné svorky) zohledňuje různá mechanická namáhaní jednotlivých systémů NN venkovních vedení, zatímco ostatní komponenty (např. svorky) jsou jednotné pro všechny tři řešení NN systémů venkovních vedení.

Produkty