HJU33 spojka pro univerzální kabel Ericsson

Spojka je určená pro spojení 3-žilových univerzálních kabelů, do max. Un=22kV, např. typu EXCEL, FXCEL, AXCES. Spojka nesmí být tahově namáhaná.

Produkty