Za tepla smrštitelné komponenty

Strednostenné alebo hrubostenné za tepla zmrašťované trubice a výrobky z nich je možné použiť ako náhradu elektrickej izolácie alebo vonkajšieho plášťa u 1 kV káblov. Tenkostenné trubice je možné použiť ako značenie PE a PEN vodičov. Trubice sú odolné voči UV žiareniu, neobsahujú halogény a na vnútornej strane trubice môžu byť opatrené teplom taviteľným lepidlom. Farba strednostenných a hrubostenných trubíc je čierna, tenkostenných žltozelená - pruhy.

Produkty