Ensto - čtyřvodičový systém vedení NN

Čtyřvodičový samonosný systém se od 70. let používá v mnoha zemích Střední a Severní Evropy, např. v Rakousku, Německu, Irsku, Velké Británii, Polsku, Maďarsku, České a Slovenské republice, Rusku a Skandinávii.

Jedná se o čtyři shodné izolované vodiče, které mají průřez v rozmezí od 16 do 185 mm² a rovnoměrně nesou mechanické zatížení. Jsou vyrobeny z hliníku s relativně vysokou pevností v tahu. Díky tomu je vysoké i mezní zatížení svazku vodičů.

Izolace vodičů je zpravidla vyrobena z XL

Ensto - čtyřvodičový systém vedení NN

Produkty