Etické zásady našeho podnikání


Etické zásady Ensto jsou založeny na důvěře obecně užívaných zásadách, našich hodnotách a na skutečnosti, že naše činnosti jsou v souladu s Deklarací OSN pro lidská práva, Práva dítěte a  Deklarací Mezinárodní organizace práce Organizace spojených národů, jakož i národními zákony a předpisy.


V zemích, kde působíme, jednáme ctíme následující etické zásady:

1. Vážíme si všech lidských bytostí

Klademe důraz na důvěru a rovnosti mezi všemi lidmi a chceme se zajímat o jejich potřeby. Máme jasně definované etické zásady chování.

2. Jsme čestní a otvření

Chceme pracovat čestně a spravedlivě a v souladu s právními předpisy. Očekáváme stejný přístup od všech našich partnerů v podnikání.

3. Vytváříme zdravé a bezpečné pracovní prostředí

Poskytujeme všem našim zaměstnancům ty nejkvalitnější prostředky k ochraně jejich zdraví a bezpečnosti. Zároveň chceme pracovat s našimi zaměstnanci na péči o jejich zdraví.

4. Chráníme životní prostředí

hceme přispět k rozvoji zdravého životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje výroby a spotřeby na lokální, národní i mezinárodní úrovni. Otázky životního prostředí zohledňujeme ve všech našich činnostech.

5. Předpokládáme dobrovolnou zopdpovědnost za okolní komunitu

Chceme se podílet na činnostech společenství, které nás obklopuje a na projektech nevládních neziskových organizací. Jsme partnery různých neziskových institucí a podporujeme sociální programy, jako je práce s mládeží, práce pro životní prostředí, kulturu a sport.