Bezpečnost a ochrana zdraví při práci


Cíle udržitelného rozvoje mají zachovat možnosti současné i budoucích generací žít kvalitní život. Ensto vytváří řešení, která podporují udržitelný rozvoj a sleduje kvalitu svých produktů tak, aby bylo jejich užívání bezpečné.

Jako pro společnost zaměřující se na udržitelnost, je pro Ensto závazné, aby proces rozhodování sledoval hlediska ochrany životního prostředí, úspornosti a odpovědnosti vůči lidem. To znamená, že společnost zaměřující se za udržitelnost je také bezpečným a zdravým místem pro své vlastní zaměstnance. Ensto se zavázalo zajišťovat zdravé a bezpečné pracovní prostředí pro své zaměstnance.

Tento závazek Ensto naplňuje konkrétními kroky a neustále zvyšuje bezpečnost práce.

Zajišťování bezpečnosti

Společnost Ensto se zavázala poskytovat pro zajištění bezpečného pracovního prostředí všechny nezbytné zdroje.

Za účelem zamezení pracovním úrazům Ensto splňuje všechny místní právní a správní předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci. Bezpečnost se vyhodnocuje na základě mnoha různých posudků podle akčního plánu zdravotní péče o zaměstnance, výrobních postupů a údržby majetku. Důraz na význam bezpečnosti při výrobě potvrzuje klíčová role zástupců a techniků z oblasti průmyslové bezpečnosti při rozhodování a implementaci akčního plánu, který vychází z výsledků hodnocení bezpečnosti a z akčních návrhů. Společnost Ensto rovněž zavedla dodatečné bezpečnostní postupy, které byly zahrnuty v auditu standardů 5S v jejích provozech. Na úrovni celé skupiny Ensto zodpovídá za bezpečnost generální ředitel společnosti Ensto.

Potřebná školení zaměstnanců o bezpečnosti zajišťuje Ensto průběžně a vede o nich záznamy. Výrobní provozy Ensto provádějí pravidelná evakuační cvičení se všemi osobami, které v místě pracují. Všichni zaměstnanci a vedoucí mají povinnost věnovat pozornost bezpečnosti a identifikovat možná rizika v pracovním prostředí.

Zajišťování ochrany zdraví

Nemocem z povolání se Ensto snaží zabránit poskytováním a organizací služeb zdravotní péče o zaměstnance v souladu s místními požadavky. Služby zdravotní péče o zaměstnance zahrnují péči fyzioterapeutů, kteří poskytují zaměstnancům poradenství v oblasti ergonomie (zejména držení těla a pohybu v práci), kde je to možné. Zdravý životní styl Ensto podporuje v zájmových klubech a při akcích pro personál.

Součástí zdravého pracovního prostředí v Ensto jsou tolerance, zdvořilost, důstojnost a respekt. Tyto zásady každodenního chování v práci jsou nezbytné pro to, abychom pracovali jako jeden. Kodex chování společnosti Ensto popisuje řádné postupy a poskytuje rady, které všem zaměstnancům skupiny Ensto pomohou rozpoznat a řešit etické otázky při jejich každodenní práci týkající se jejich odpovědnosti vůči jejich zemi, akcionářům, kolegům a životnímu prostředí.

Pro sledování bezpečnosti a ochrany zdraví v jednotlivých zemích i globálně používá Ensto klíčové ukazatele výkonnosti. Globálně Ensto sleduje frekvenci úrazů ve výrobě a počet dnů nemocenské za rok na jednoho zaměstnance v jednotlivých zemích. Nepřetržitě rozvíjíme naše postupy tak, abychom dosáhli nulového počtu úrazů při naší práci.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (pdf)