Management

Členové vedení Ensto jsou vedoucí strategických podnikových útvarů, Chief Financial Officer a Director of Ensto Operations. President a CEO je předsedou vedení Ensto