1950 – Přesvědčeni o úspěchu


Podnik Insinööritoimisto Ensio Miettinen založil mladý samostatný inženýr v roce 1958: "Samozřejmě jsem si byl jistý, že bych mohl uspět! Znal jsem obchod skrz naskrz". Před zahájením vlastního podnikání pracoval Ensio několik let v otcově strojírenské společnosti. Byl přesvědčen o tom, že z jeho podnikání v soustružení malých kovových dílů se může vyvnout něco většího.

Po válce se Finsko stavělo na vlastní nohy a potřebovalo téměř všechno. Ensio Miettinen si uvědomil, že jediný způsob, jakým se dá něco získat je vlastní výroba.

Miettinen využil získané poznatky a myšlenky od německých inženýrů, protože ti stáli v padesátých letech v čele evropského technického inženýrství. Vždy, když se setkal s nějakým neznámým produktem ptal se: "Kdo vyrábí tuto věcve Finsku?" Velmi často odpověď zněla: "Nikdo".

Tehdy by stačila desetina objemu strojního průmyslu, který existoval v Německu, aby pokryla potřeby Finska. Firma se tedy soustředila na produkty velkých průmyslových podniků, pro které finský trh nebyl zajímavý a podařilo se jí tak zaplnit mezery na trhu.