Hodnoty


Hodnoty Ensto jsou hodnoty zaměstnanců Ensto. Jsou definovány naší činností a vztahy se zákazníky a jsou zřejmé z naší každodenní praxe.

Kapitál důvěry

Důvěra je úhelným kamenem ceny naší značky, základem všech našich činností – a základem našeho úspěchu. Jsme loajální ve všech našich vztazích a držíme slovo. O důvěru je nutné usilovat každý den.

Vynikající výkonnost

Ve svém výkonu se vždy snažíme být vynikající. Jsme připraveni překonávat sami sebe při hledání cest zlepšení svého výkonu.

Úcta

Naše chování je založeno na poctivé interakci a úctě k našim zákazníkům, kolegům a všem ovlivněným a ovlivňujícím osobám. Vážíme si životního prostředí a zajišťujeme udržitelný rozvoj.

Podporování kreativity

Neustále a ve všech našich činnostech podporujeme kreativitu. Jsme otevřeni novým myšlenkám a novým způsobům práce.